Werkzaamheden

A73: tunnels 's nachts dicht vanwege groot onderhoud; 13 - 18 mei 2024

Gepubliceerd op: 6 mei 2024, 12.20 uur - Laatste update: 6 mei 2024, 14.30 uur

Eind april 2024 is de tweede fase van het groot onderhoud aan de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) gestart. De renovatie gaat van maandag 13 tot zaterdag 18 mei 2024 verder tijdens 5 nachtsluitingen. De tunnels zijn dan van 21.00 tot 06.00 uur in beide richtingen dicht.

Werkzaamheden

We vervangen in de A73-tunnels technische installaties zoals camera’s (CCTV), ventilatoren en telefonie. Ook wordt gewerkt aan de verlichting, omroepinstallatie en verkeersystemen.

Om het werk goed en veilig uit te voeren, moeten de tunnels deels of volledig dicht. Met de renovatie zorgen we dat de tunnels weer langdurig beschikbaar, betrouwbaar en veilig zijn. De A73 Combinatie Croonwolter&dros - Ballast Nedam Infra v.o.f. voert het werk uit.

Nachtsluitingen mei en omleidingsroutes

In de nachten van maandag 13 tot zaterdag 18 mei 2024 zijn de Roertunnel en de Tunnel Swalmen van 21.00 tot 06.00 uur in beide richtingen dicht. Tijdens de werkzaamheden zijn er regionale en lokale omleidingsroutes.

Verkeer wordt omgeleid via de A67, A2 en de N273.

Tunnelsluitingen zomer 2024

In de zomermaanden juli en augustus 2024 gaan de renovatiewerkzaamheden verder:

Tunnels in beide richtingen dicht:

  • van vrijdag 5 juli 21.00 tot woensdag 10 juli 2024 06.00 uur;
  • van vrijdag 26 juli 21.00 tot woensdag 31 juli 2024 06.00 uur;
  • van woensdag 14 augustus 21.00 tot maandag 19 augustus 2024 06.00 uur.

Tunnels in noordelijke richting dicht (van Maastricht naar Venlo):

  • van woensdag 10 juli 06.00 tot vrijdag 26 juli 2024 21.00 uur.

Tunnels in zuidelijke richting dicht (van Venlo naar Maastricht):

  • van woensdag 31 juli 06.00 tot woensdag 14 augustus 2024 21.00 uur.

Slim en bewust reizen

De A73 is een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo (knooppunt Zaarderheiken) en de A2 bij Echt-Susteren (knooppunt Het Vonderen). Dagelijks maken bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnels. Verkeershinder is dus onvermijdelijk.

Tijdens de werkzaamheden zijn er regionale en lokale omleidingsroutes. We roepen mensen op, waar mogelijk, thuis te werken, het OV of de fiets te pakken, of buiten de spits te reizen.

In samenwerking met Midden Limburg Bereikbaar is er een pakket aan alternatieve mobiliteitsmaatregelen.

Meer informatie

Meer informatie over de afsluiting van de tunnels in de A73 vindt u op de projectpagina Groot onderhoud tunnel Swalmen en Roertunnel. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.