Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt variabel onderhoud IJsselmeergebied en Amsterdam-Rijnkanaal

Gepubliceerd op: 12 april 2024, 10.06 uur - Laatste update: 16 april 2024, 09.10 uur

Rijkswaterstaat heeft het variabele onderhoud aan het ‘natte areaal’ in Midden-Nederland gegund aan in totaal 4 marktpartijen.

Het areaal is verdeeld in een perceel Noord en een perceel Zuid. Voor Noord zijn de partijen waaraan gegund is: Dura Vermeer en SPIE Nederland. Voor Zuid zijn de partijen waaraan gegund is: Gebr. van der Lee en de combinatie BAM Infra Nederland/Van den Herik.

Op het perceel Noord gaat het om de bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied, zoals de bruggen van de Afsluitdijk, de Ramspolbrug en de Houtribsluizen. Perceel Zuid omvat de bruggen en sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal, waaronder de Prinses Irenesluis.

Vanaf midden april 2024 zullen de marktpartijen het variabele onderhoud aan deze objecten op zich nemen. Dat gebeurt voor een periode van maximaal 4 jaar. Met de opdracht is in totaal 33 miljoen euro gemoeid: 18 miljoen euro voor het perceel Noord en 15 miljoen euro voor het perceel Zuid.

Mogelijke werkzaamheden

De marktpartijen zullen op flexibele wijze invulling geven aan het variabele onderhoud binnen het natte areaal van Midden-Nederland.

Hierbij gaat het onder andere om: conservering en betonherstel bij bruggen en sluizen, schadeherstel aan sluisdeuren, het vernieuwen van elektronische en hydraulische systemen, het updaten van de cybersecurity van bruggen en het vervangen van camerasystemen en verlichting.

Alle werkzaamheden zijn erop gericht om de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de bruggen en sluizen te garanderen.

Snel op de markt

Bij de gunning van het variabel onderhoud hebben we gekozen voor een meer flexibele raamovereenkomst. Dat zorgt ervoor dat specifieke opdrachten voor variabel onderhoud op tijd en soepel voorbereid en uitgevoerd worden.

We vergroten hierdoor de kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden door de beschikbare capaciteit en het vakmanschap van Rijkswaterstaat en de markt bij elkaar te brengen.