Nieuwsbericht

De mensen achter de renovatie van de Heinenoordtunnel; maak kennis met Rick en Martijn

Gepubliceerd op: 26 april 2024, 12.06 uur - Laatste update: 27 mei 2024, 16.34 uur

De renovatie van de Heinenoordtunnel is een grote en ingewikkelde opgave. Aan de megaklus werken veel mensen mee, allemaal met verschillende expertises.

Vele nachten en weekenden, en in de (zomer)vakanties, zetten de mensen van aannemerscombinatie Savera III (bestaande uit Dura Vermeer, SPIE en SWARCO), onderaannemers en Rijkswaterstaat zich in om de bijna 60-jarige Heinenoordtunnel helemaal op te knappen en weer klaar te maken voor de toekomst.

Hoog tijd om met een aantal van hen kennis te maken. In dit artikel vertellen Rick Schreurs (ontwerpleider en technisch manager voor de technische installaties) van SPIE en Martijn Koedood (ontwerpleider Civiel) van Dura Vermeer over hun werkzaamheden tijdens de renovatie.

Wat is jullie rol bij de renovatie van de Heinenoordtunnel?

‘Ik ben sinds januari 2021 betrokken bij het tekenen en ontwerpen van hoe de Heinenoordtunnel moet worden. Als aannemer werkten we alle eisen waaraan de gerenoveerde tunnel moet voldoen uit in technische tekeningen’, vertelt Rick.

‘Tijdens de renovatie zelf komen we ook zaken tegen die niet zijn voorzien, zoals een riolering op een plek waar we het op basis van oude tekeningen niet hadden verwacht. Daarop laat ik dan de nieuwe tekeningen weer aanpassen.’

‘Het is belangrijk dat alle wijzigingen worden vastgelegd, zodat men straks bij onderhoud of vervanging precies weet hoe alles ligt en is aangesloten op de systemen.’

‘Ook ik ben vanaf het begin betrokken bij het ontwerp’, vertelt Martijn. ‘Ik richtte me met name op het ontwikkelen van het middentunnelkanaal. Dat is de nieuwe vluchtroute, ook zit daar een dienstgang. Het gaat hier om een nieuwe constructie die in een bestaande tunnel moest worden ingepast.’

‘Rick en ik stemden voortdurend de raakvlakken af, want zijn plannen over waar alle technische installaties komen, moeten natuurlijk wel passen in mijn ontwerp van het middentunnelkanaal.’

Waarom is jullie werk voor de Heinenoordtunnel zo leuk?

‘De tunnel is technisch niet zo ingewikkeld. De omstandigheden zijn wel complex, doordat al het werk in de tunnel moet gebeuren tijdens een beperkt aantal afsluitingen’, vertelt Rick. ‘Ik heb dus steeds gezocht naar methodes waarmee we zo snel mogelijk konden bouwen.’

Martijn: ‘Wat het ook leuk maakt: we bouwen in een bestaande tunnel. Hiervoor moeten we de bestaande constructie volledig leren kennen. Dat is lastig wanneer we alleen tijdens afsluitingen onderzoeken kunnen doen.’

‘Er zijn natuurlijk tekeningen uit het verleden, maar sinds de oplevering in 1969 zijn er verschillende renovaties geweest en niet alles is in detail geregistreerd en op tekening vastgelegd. Het ontwerp moet daarom flexibel zijn, zodat we kunnen inspelen op het onverwachte.’

Wat is tot nu toe het meest bijgebleven bij dit project?

‘Tot nu toe toch wel de bouw van het middentunnelkanaal. Dat was een hoogtepunt en belangrijke mijlpaal in de renovatie’, vertelt Rick. 

‘Het was ook een pittig hoogtepunt, want veel mensen hebben hun zomervakantie in 2023 laten schieten voor de Heinenoordtunnel. In die afsluiting van 4 weken is keihard gewerkt en hebben velen hun sociale leven voor de Heinenoordtunnel aan de kant gezet.’

‘De weekend- en nachtafsluitingen in 2023 waren een opmaat naar de afsluiting in de zomer waarin we het middentunnelkanaal hebben gebouwd. Toen moest het gebeuren’, vertelt Martijn.

‘Voor mij was het een mooi moment toen bleek dat wat we hadden bedacht en ontworpen ook daadwerkelijk paste in de bestaande tunnel. Daar werken we 2 jaar naartoe en uiteindelijk komt het samen in die 4 weken. Dat het gelukt is, maakt wel trots.’

Wat zijn belangrijke momenten voor jullie als ontwerpers?

Rick: ’Een belangrijk moment voor ons was de weekendafsluiting van 6 en 7 april 2024. Daarin moesten we laten zien dat alle technische installaties in de tunnel het volgens de eisen doen.’ ‘We hebben al heel veel getest en hadden nog een paar cruciale testen te gaan, zoals de functionaliteit van het videosysteem. Maar het ziet er goed uit.’

Martijn: ‘We zijn vanuit mijn discipline nu vooral nog bezig met wandbekleding, zoals de visuele bekleding in de tunnel en de gevelbeplating van de dienstgebouwen. De voornaamste uitdaging is om alle werkzaamheden in de zomer van 2024 binnen de afsluiting van 2 weken af te krijgen.’

Wat maakt het werken voor de renovatie van de Heinenoordtunnel uniek?

Rick: ’Voor SPIE is dit een belangrijk project. Voor het eerst hebben we als bedrijf een belangrijk aandeel in een groot project. We hebben laten zien dat we dat aankunnen en we mogen ons nu bij de grote jongens scharen. Daar kunnen we trots op zijn.’ 

Martijn: ’De Heinenoordtunnel is mijn eerste renovatieproject die in fases uitgevoerd werd. Dat betekent dat de tunnel tijdens de renovatie zo veel mogelijk openblijft en er geen lange afsluitingen zijn, maar veel relatief korte afsluitingen. Daardoor was er voor het ontwerp en de bouw een totaal nieuwe aanpak nodig.’