Werkzaamheden

A73: 2e fase groot onderhoud tunnels; voorjaar en zomer 2024

Gepubliceerd op: 5 april 2024, 14.41 uur - Laatste update: 23 april 2024, 11.15 uur

Dit voorjaar start de 2e fase van het groot onderhoud aan de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73). In 2023 vond het 1e deel van de werkzaamheden plaats en in 2024 wordt het renovatiewerk afgerond.

De A73 Combinatie Croonwolter&dros - Ballast Nedam Infra V.O.F. voert het werk uit. Met de renovatie zorgen we dat de tunnels weer langdurig beschikbaar, betrouwbaar en veilig zijn.

Werkzaamheden tunnels A73

We vervangen in de A73-tunnels technische installaties zoals camera’s (CCTV), ventilatoren en telefonie. Ook wordt gewerkt aan de verlichting, omroepinstallatie en verkeersystemen. Om het werk goed en veilig uit te voeren, moeten de tunnels deels of volledig dicht.

Tunnelsluitingen A73 voorjaar en zomer

De werkzaamheden starten in het laatste weekend van april 2024. Beide tunnels zijn dan van vrijdag 26 april 19.00 tot maandag 29 april 06.00 uur gesloten. In de maand mei volgen enkele nachtafsluitingen (13 - 18 mei 2024).

In de zomermaanden juli en augustus gaan de renovatiewerkzaamheden verder:

Tunnels in beide richtingen dicht:

  • van vrijdag 5 juli 21.00 tot woensdag 10 juli 2024 06.00 uur
  • van vrijdag 26 juli 21.00 tot woensdag 31 juli 2024 06.00 uur
  • van woensdag 14 augustus 21.00 tot maandag 19 augustus 2024 06.00 uur

Tunnels in noordelijke richting dicht (Maastricht richting Venlo):

  • van woensdag 10 juli 06.00 tot vrijdag 26 juli 2024 21.00 uur

Tunnels in zuidelijke richting dicht (Venlo richting Maastricht):

  • van woensdag 31 juli 06.00 tot woensdag 14 augustus 2024 21.00 uur

Tijdens de werkzaamheden zijn er regionale en lokale omleidingsroutes.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Slim en bewust reizen

De A73 is een belangrijke noord-zuidverbinding tussen Venlo (knooppunt Zaarderheiken) en de A2 bij Echt-Susteren (knooppunt Het Vonderen). Dagelijks maken bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnels. Verkeershinder is dus onvermijdelijk.

Tijdens de werkzaamheden zijn er regionale en lokale omleidingsroutes. Rijkswaterstaat roept mensen op - waar mogelijk - thuis te werken, het ov of de fiets te pakken, of buiten de spits te reizen.

In samenwerking met Midden Limburg Bereikbaar is er een pakket aan alternatieve mobiliteitsmaatregelen.

Meer informatie werkzaamheden A73

Kijk voor meer informatie op de projectpagina A73: groot onderhoud Tunnel Swalmen en Roertunnel.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.