Nieuwsbericht

Wachtplaats voor scheepvaart Zuid-Willemsvaart bij Someren-Eind

Gepubliceerd op: 20 maart 2024, 11.21 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat legt aannemerscombinatie Hakkers-Beens een wachtplaats voor de scheepvaart aan. Dit gebeurt aan de oever van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Someren-Eind.

Het werk verloopt voorspoedig. Het streven is om de werkzaamheden in juni 2024 af te ronden.

De wachtplaats wordt 300 m lang en kan worden gebruikt door zowel recreatievaart als beroepsvaart. De werkzaamheden centreren zich voornamelijk rond Sluis 12.

Licht- en geluidoverlast voor de omwonenden proberen we tot een minimum te beperken. Wegen en fietspaden zijn gewoon toegankelijk, zoals u wellicht heeft gemerkt. Voor de scheepvaart geldt een gedragsaanpassing. Dit is gecommuniceerd via een BAS-bericht op de website van Vaarweginformatie.

Eerdere werkzaamheden Zuid-Willemsvaart

Aannemerscombinatie Hakkers-Beens heeft in het gebied ook de damwanden vervangen en fauna-uitstapplaatsen aangebracht. Deze werkzaamheden zijn afgerond.

Werkzaamheden te volgen via de BouwApp

Aannemerscombinatie Hakkers-Beens biedt omwonenden de kans om de voortgang van de werkzaamheden te volgen via de BouwApp. Geïnteresseerden kunnen de app gratis downloaden in de appstore of in Google Play en vervolgens het project ‘Groot Onderhoud Vaarwegen 7a’ zoeken en volgen.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

We werken continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.