Nieuwsbericht

Meer zand voor het strand van Texel Zuidwest

Gepubliceerd op: 11 maart 2024, 15.23 uur

Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met mei 2024 aan het onderhoud van het strand van Texel Zuidwest. Baggerschepen brengen 810.000 m3 zand aan op het strand, tussen strandpaal 9 en 12. Hiermee houden we de kust op zijn plaats en blijft het eiland goed beschermd tegen de zee.

In de week week van 11 maart 2024 worden de werkzaamheden voorbereid. Het werkterrein wordt ingericht en het materieel komt naar Texel. In de week van 18 maart 2024 starten, afhankelijk van de weersomstandigheden, de werkzaamheden.

Onderhoud van de kust

We voeren regelmatig onderhoud uit aan de kust van Texel. Aan de zuidwestkant van het eiland slijt de kust onder invloed van wind, golven en stroming.

Zand dat is afgeslagen, stroomt daarna naar zee via het Molengat, een geul vlak langs de kust. Om de kust van Texel op zijn plaats te houden, brengen we dit voorjaar zand uit de Noordzee aan op het strand. Zo blijft het eiland beschermd tegen de zee. Vorig jaar is ook het noordelijker gelegen strand al van zand voorzien.

Zand uit de Noordzee

Het zand voor de Texelse suppleties komt van de Noordzeebodem, op 10 - 12 km uit de kust. Speciale baggerschepen, ‘sleephopperzuigers’, zuigen dit op van de zeebodem en brengen het naar de kust. Het zand wordt via een buis op het strand gespoten en daar met bulldozers en shovels verder uitgespreid.

Vanaf het strand kan het zand de duinen in waaien, die beschermen het eiland tegen de zee. Zo wordt de kust met hulp van de natuurlijke elementen op zijn plaats gehouden.

Natuur

Daarnaast zijn het strand en de duinen ook belangrijk voor de natuur en de recreatie op Texel. Bij het kustonderhoud houden we ook zoveel mogelijk rekening met de natuur. Dit betekent afstand houden van broedende en beschermde vogels, om te voorkomen dat ze worden gestoord.

Werkterrein afgezet

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon terecht op het strand. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat u buiten werkterrein blijft; dit is verboden gebied. Hier rijden grote machines rond en is er gevaar voor drijfzand. Het werkvak is ongeveer 400 m breed en wordt afgezet met buizen en gaas. Zodra het aangebrachte zand weer stevig genoeg is om op te lopen, wordt het strand weer vrijgegeven.

U kunt het werkterrein passeren langs de kant van de duinen, maar niet langs de waterlijn. Houd honden aangelijnd. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden, minimaal 500 m.

Toekomst Texel Zuidwest

Om ook in de toekomst de waarde van het gebied voor waterveiligheid, natuur, recreatie, lokale economie en medegebruik te behouden en waar mogelijk te versterken, wordt in het project Variantenstudie kustdynamiek Texel zuidwest onderzocht hoe het kustgebied kan meegroeien met de stijgende zeespiegel en tegelijkertijd de natuur in de duinen wordt versterkt.

Dit project is in samenwerking met Gemeente Texel, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Ministerie van Defensie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.