Nieuwsbericht

Herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel: Fase 1 zit er bijna op

Gepubliceerd op: 21 maart 2024, 09.07 uur - Laatste update: 22 maart 2024, 15.35 uur

Op woensdag 14 februari 2024 zijn de laatste ankerpalen in het middengedeelte van de Prinses Margriettunnel geboord. Dit markeert het einde van ruim een half jaar aan inspannende werkzaamheden. In totaal boorden we 570 palen.

Na het boren van de laatste palen, verplaatsen we de grote boormachines naar Dordrecht voor noodzakelijk onderhoud. Daarna komen de machines weer terug om ingezet te worden bij de volgende fases van het herstel.

Blik vooruit

De werkzaamheden zijn de afgelopen periode goed verlopen. De komende periode wordt de vloer in het middengedeelte verder hersteld. Hiervoor wordt eerst het oude asfalt verwijderd. Daarna wordt de bestaande wapening in de vloer rondom de ankerkop vrijgemaakt door middel van waterstralen met hoge druk.

Tijdens dit proces is de werkplek afgeschermd met een tent zodat medewerkers en weggebruikers geen hinder ondervinden van weg spattende betondelen. Daarnaast verplaatsen we de stalen rijplaten en de betonblokken om ruimte te maken voor de volgende fases van het herstel.

Voorbereidende stappen

Achter de schermen heeft het ontwerpteam van aannemer Van Hattem en Blankevoort in samenwerking met constructeurs van Rijkswaterstaat hard gewerkt aan het ontwerp van de waterkelders en de wandconstructie in de Prinses Margriettunnel.

In de tunnel zitten namelijk 2 waterkelders. Ook onder deze kelders bevinden zich ankerpalen om te voorkomen dat de kelders door de opwaartse waterdruk omhoog bewegen. Net als bij de overige delen van de oprit van de tunnel, moeten de bestaande palen vervangen te worden door nieuwe palen.

In totaal plaatsen we maar liefst 56 palen per waterkelder. Een speciale operatie omdat we hiervoor vanaf het rijdek door de kelderruimte palen moeten maken. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang.

Door het aanbrengen van de nieuwe palen verandert de krachtwerking in de totale constructie. Dit betekent dat de wanden van de tunnel zich naar het wegverkeer zouden kunnen vormen. Daarom worden de wanden verstevigd door middel van horizontale wandankers.

Omdat deze op hoogte worden aangebracht, installeren we in de volgende fase een steigerconstructie aan de kant van de rechter hoofdrijbaan. We blijven op deze manier doorlopend stappen zetten richting het volledige herstel van de Prinses Margriettunnel.