Werkzaamheden

Brug Schuilenburg: herstel duurt tot eind 2024

Gepubliceerd op: 26 maart 2024, 15.22 uur - Laatste update: 7 juni 2024, 14.36 uur

Na de aanvaring van brug Skûlenboarch/Schuilenburg op 3 februari 2024 heeft Rijkswaterstaat de schade aan de brug onderzocht en is er een herstelplan gemaakt. Hieruit blijkt dat de brug helaas tot eind 2024 gestremd blijft. Rijkswaterstaat gaat de brug herstellen.

Tijdens inspecties na de aanvaring is gebleken dat er schade is aan de algehele constructie, aan het brugdek, het remmingswerk en de tandwielkast. Verder is uit de duikinspectie aan de buitenkant gebleken dat de fundering van de brug niet is beschadigd. Of de middenpijler van de brug is beschadigd kan pas worden onderzocht als het draaiende deel van de brug is verwijderd.

Wat gaan we doen?

De brug wordt gerepareerd. De insteek is dat brug Skûlenboarch weer voor een langere periode functioneert. We zijn inmiddels gestart met voorbereidingen om te komen tot een opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Om de reparatie veilig en goed uit te kunnen voeren, wordt de brug tijdens de werkzaamheden in zijn geheel weggehaald en naar een scheepswerf getransporteerd. De landhoofden van de brug worden wel ter plekke hersteld.

Wel blijven de gewichtsbeperking (30t) en aslastbeperking (7t) na de reparatie gehandhaafd.

Omleiding brug Schuilenburg

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen niet over brug Skûlenboarch. Verkeer wordt omgeleid via Kootstertille. De vaarweg is wel vrij voor het scheepvaartverkeer. We onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn om de hinder te beperken.