Nieuwsbericht

Stapsgewijze aanpak brug Itteren

Gepubliceerd op: 15 februari 2024, 15.06 uur - Laatste update: 19 februari 2024, 14.47 uur

Om de brug bij Itteren veilig open te houden werkt Rijkswaterstaat aan een stapsgewijze aanpak. Deze wordt hieronder kort toegelicht. In oktober 2023 hebben werkzaamheden plaatsgevonden om de voegen aan weerszijden van de brug te vernieuwen.

Het is niet gelukt om gelijktijdig de eerste platen te vervangen en te verhogen. Daarom hebben we van 9 tot en met 18 februari 2024 een tweetal platen aan weerszijden van de brug en de balken onder de platen vervangen.

Vanwege de overlast die de tijdelijke stalen ontlastconstructie geeft, werken we aan een andere tijdelijke constructie in de vorm van een betonnen druklaag. Deze neemt de geluidsoverlast weg en is onderhoudsvriendelijker. Ondertussen werken we ook door aan de structurele oplossing.

In de bewonersbrief van december 2023 hebben omwonenden kunnen lezen dat besloten is tot een koerswijziging van een nieuwe brug naar renovatie van de bestaande brug. Rijkswaterstaat werkt deze renovatie momenteel uit. Hierna volgt een definitief besluit over de structurele oplossing.

Stap 1: Herstel stalen ontlastconstructie

Momenteel ervaren veel mensen hinder van de stalen ontlastconstructie op de brug. De trillingen van de platen en het ontstane hoogteverschil bij het op- en afrijden zorgen onder andere voor geluidsoverlast en gevoelens van onveiligheid. Ondanks dat is de brug nog steeds veilig.

In het weekend van 21 oktober 2023 is het niet gelukt om, naast uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de voegovergangen, dit hoogteverschil aan te pakken. Om de overlast enigszins te verminderen, hebben we van 9 tot en met 18 februari 2024 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de staalplatenconstructie.

Wat gaat er gebeuren?

 • We vervangen de eerste 2 staalplaten aan weerszijden van de brug.
 • We vervangen de balken onder de staalplaten.
 • We zetten de platen opnieuw vast.

Wat levert dit op?

 • We lossen het hoogteverschil op bij het op- en afrijden van de brug.
 • We bevorderen de gebruikersveiligheid op het brugdek.

De geluidsoverlast kunnen we met deze ingreep nauwelijks verminderen. Daarom leggen we u in de volgende stap uit wat we gaan doen om dat te weg nemen.

Afsluiting brug

Van 9 tot en met 18 februari 2024 voeren we werkzaamheden uit aan de ontlastconstructie. Tijdens de werkzaamheden was de brug afgesloten en moest het verkeer omrijden via Borgharen. We hebben gekozen voor deze vakantieweek omdat er dan minder verkeer gebruikmaakt van de brug.

Stap 2: Alternatieve tijdelijke constructie

De tijdelijke ontlastconstructie blijkt lastig te onderhouden en we krijgen veel klachten over geluidsoverlast. Daarom zijn we de afgelopen maanden aan het onderzoeken geweest wat een alternatieve constructie kan zijn die deze problemen oplost. Het plan is om de stalen ontlastconstructie te vervangen door een betonnen druklaag op een nader te bepalen moment.

Deze oplossing:

 • versterkt het onderliggende betonnen rijdek;
 • neemt de huidige geluidsoverlast weg;
 • maakt de brug onderhoudsvriendelijker.

Deze druklaag is noodzakelijk en tijdelijk en wordt weer verwijderd bij de uitvoering van de uiteindelijke variant van het project.

Planning en tijdsindicatie

Het aanbrengen en uitharden van het beton kost tijd, waardoor de brug voor een langere periode dicht moet. De eerste inschatting is minimaal 3 weken maar dat kan ook langer of korter zijn. Dit heeft te maken met de stappen die we moeten doorlopen bij het aanbrengen van de druklaag.

We moeten de huidige stalen platen demonteren, het bestaande betonnen dek opschuren, wapening aanbrengen, beton storten en dat moet ook nog uitharden. We begrijpen dat deze afsluiting grote impact zal hebben.

We zijn nog in overleg met de gemeente Maastricht, de Dorpsraad Itteren, Buurtnetwerk Borgharen en Sibelco om die impact zoveel mogelijk te beperken. We kijken naar het meest geschikte moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Vooralsnog denken we aan de bouwvakperiode in 2024, maar de haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht.

Stap 3: Realiseren structurele oplossing voor de brug

Ondertussen werken we ook door aan de structurele oplossing. In de bewonersbrief van december 2023 heeft u kunnen lezen dat besloten is tot een planwijziging van een nieuwe brug naar renovatie van de bestaande brug. Rijkswaterstaat werkt dit plan momenteel verder uit.

Voor het renoveren van de brug zijn de volgende doelen gesteld: 

 • De brug kan weer 30 jaar mee.
 • Een nieuw fietspad aan de bestaande brug verbetert de verkeersveiligheid.
 • Tijdens de renovatie plaatsen we een tijdelijke brug die Itteren, Borgharen en Sibelco bereikbaar houden.

Planning en besluitvorming

Het plan met de uitwerking van de renovatie is rond de zomervakantie 2024 klaar. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats over de uitvoeringsfase. Van tevoren zal hierover worden overlegd met gemeente en dorpsraden.

Wens voor nieuwe brug

De gemeente Maastricht en de dorpsraden hebben uitgesproken dat ze ondanks de koerswijziging naar renovatie zich hard blijven maken voor een nieuwe brug. De haalbaarheid hiervan is sterk afhankelijk van het uiteindelijke kostenverschil tussen beide varianten. Deze analyse is onderdeel van het gesprek tussen Rijkswaterstaat, gemeente en de dorpsraden voordat een definitief besluit wordt genomen.