Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Noord-Holland

Gepubliceerd op: 16 februari 2024, 13.34 uur - Laatste update: 19 februari 2024, 13.40 uur

Vanaf maandag 26 februari 2024 voeren we in Noord-Holland een onderzoek uit naar weggebruik. Dit onderzoek gebeurt via kentekenregistratie.

We willen hiermee weggebruikers die regelmatig in de regio rijden in beeld krijgen, zodat we ze specifiek een NS Altijd Voordeel-abonnement kunnen aanbieden en deel te kunnen laten nemen aan een beloningsproject.

Beperken reistijdverlies

Het doel hiervan is om weggebruikers te motiveren thuis te werken of de trein te nemen. Zo willen we het reistijdverlies beperken op en rond de A7 tussen Amsterdam en Hoorn tijdens de werkzaamheden aan de brug in de A7 bij Purmerend. Met dit onderzoek kunnen we later toetsen of aanvragen voor een NS Altijd Voordeel-abonnement en/of aanmelding voor het beloningsproject rechtmatig is.

Kentekenregistratie

Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden vanaf maandag 26 februari 2024 langs de volgende wegen geplaatst: de A7, N246 en N247. Het onderzoek moet informatie opleveren over hoe vaak iemand gemiddeld per week over deze wegen rijdt. Het onderzoek neemt zo’n 4 weken in beslag. De werkzaamheden aan de brug starten in april en zijn 1 september 2024 afgerond.

Privacybescherming kentekenregistratie

Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Alle persoonsgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt, vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.