Interview

De pijlers van Zoutdam IJmuiden: klaar om geplaatst te worden

Gepubliceerd op: 2 februari 2024 - Laatste update: 8 februari 2024, 10:12

De ruwbouw van de pijlers van Zoutdam IJmuiden is klaar. Een jaar lang heeft aannemer Van Hattum en Blankevoort (VHB) hard gewerkt aan deze enorme onderdelen. Nu is VHB druk bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van de pijlers in het Binnenspuikanaal in april 2024.

Robin de Bie, projectcoördinator bij VHB, was verantwoordelijk voor de bouw van de pijlers. Samen met De Bie blikken we hier op terug en kijken we vooruit naar het moment dat de pijlers geplaatst worden.

Ondersteuningspunten voor de zoutdam

Voordat De Bie dieper ingaat op hoe de pijlers precies worden geplaatst, vertelt hij eerst meer over waarom deze pijlers zijn gebouwd.

‘De 2 pijlers zijn onderdeel van Zoutdam IJmuiden en zijn 2 ondersteuningspunten. Het Binnenspuikanaal is enorm breed met een overspanning van 90 m. Dit is te groot om een zoutdam met alleen wanden in het kanaal te bouwen. Door 2 pijlers toe te voegen, ondersteunen we de wanden.'

'Ook kunnen we zo tussen de 2 pijlers makkelijk een zakdeur maken, zodat de zoutdam nog doorgang biedt voor onderhoudsschepen’, aldus De Bie.

Een lange aanloop

Het daadwerkelijk plaatsen van de pijlers in het Binnenspuikanaal is een hele operatie. Met het 90 m hoge kraanschip Gulliver zet het Belgische bedrijf Scaldis de pijlers in april 2024 op hun plek. Er gaat veel voorbereiding aan zo’n grote operatie vooraf.

De Bie: ‘Omdat het belangrijk is dat alles technisch klopt, is Scaldis al vanaf de ontwerpfase betrokken. We hebben samen gekeken naar hoe we de pijlers precies gaan hijsen. Ook hebben we de positie van de hijsankers en afmetingen van de hijsframes afgestemd.'

'In een draaiboek met urenplanning nemen we elke stap op. De uitvoeringsploeg van Scaldis wordt tot slot ook goed gebriefd zodat alles volgens plan verloopt.’

Bouwkuipen in het Binnenspuikanaal

De 2 pijlers plaatsen we in 2 bouwkuipen in het Binnenspuikanaal. ‘De bouwkuipen bestaan uit stalen combiwanden. Hierin kunnen we de pijlers precies laten afzinken.'

'In de bouwkuipen maken we 8 vijzelpalen. Dit zijn stalen palen waar de pijlers straks op komen te staan. De vijzels zorgen ervoor dat we de pijlers omhoog kunnen duwen of juist kunnen laten zakken. Zo kunnen we de pijlers perfect positioneren’, vertelt De Bie.

Het plaatsen van de vijzelpalen is volgens De Bie best een uitdaging onderwater. ‘Dit komt vooral, omdat de pijlers op een diepte van 27 m staan. Voor het nauwkeurig plaatsen van de vijzelpalen komt hier op grote diepte veel duikwerk aan te pas. Dit moet goed afgestemd worden.’

De Gulliver in actie

De Bie kijkt alvast vooruit naar april 2024 legt stap voor stap uit hoe de pijlers worden geplaatst.

‘Tijdens de bouw van de pijlers hebben we ankers in de pijlers gestort. Aan deze ankers verbinden we per pijler 2 grote gele hijsframes, waarop Scaldis hun hijsmiddelen aansluit. Zo kan de Gulliver de pijlers een voor een oppakken. Per pijler vaart de Gulliver voorzichtig naar de bouwkuip. De Gulliver zelf zit op dit moment met 4 lierendraden, stalen kabels, aan de kant en de bodem vast.’

‘Als de pijler goed boven de bouwkuip hangt, laat de Gulliver de pijler langzaam zakken in de bouwkuip’, aldus De Bie. Zodra de eerste pijler volledig op de palen staat en de hijsmiddelen zijn losgemaakt, vaart de Gulliver terug voor de tweede pijler. Per pijler duurt dit proces bijna een dag.’

De puntjes op de i

De dagen en weken na het plaatsen van de pijlers zetten we de puntjes op de i.

De Bie: ‘Als de pijlers goed staan, vullen we de ruimte tussen de vijzelpalen en de pijlers op met een betonmengsel. Als het beton is uitgehard, trekken we de vijzels in zodat de pijler in zijn geheel op de betonlaag staat. Daarna vullen we de pijler af met zand en vullen we het zand in de bouwkuipen verder aan. Tot slot branden we de bouwkuipen onder water af en halen we deze weg.’

De wanden van Zoutdam IJmuiden worden in de zomer van 2024 tussen de pijlers en het land gehangen.

Veilig hijsen

Bij deze grote operatie is het essentieel dat alles veilig verloopt. Ook hier wordt goed over nagedacht.

De Bie: ‘Omdat we 2 zware objecten optillen, hebben we hijs- en veiligheidszones op- en rondom het bouwterrein. Binnen deze zones komt alleen de uitvoeringsploeg, bijvoorbeeld voor het koppelen van de hijsmiddelen aan het dak van de pijler. Ook de plekken waar we de Gulliver aan de kant vastmaken, zetten we af. Zo zorgen we ervoor dat alleen bevoegde mensen in de buurt kunnen komen.’

Begin april 2024 worden de pijlers geplaatst. Geïnteresseerden kunnen op afstand meekijken bij de hoofdkeet van SO-IJ. Ook kunt u thuis alles volgen via de livestream.

Benieuwd wat u kunt verwachten? Voorafgaand op woensdag 13 maart 2024 organiseren we een informatiebijeenkomst over het plaatsen van de pijlers in het 711-stadion van Telstar. Binnenkort delen we hier meer informatie over.