Werkzaamheden

Wilhelminakanaal: stremming Sluis II wegens herstelwerkzaamheden; april - juni 2024

Gepubliceerd op: 23 januari 2024, 10.15 uur

In april en juni 2024 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan Sluis II in het Wilhelminakanaal bij Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de sluis de komende jaren in bedrijf te houden, totdat deze volledig herbouwd wordt.

Het gevolg hiervan is dat de herstelwerkzaamheden zorgen voor stremmingen tussen 16 april en 1 juni 2024 voor al het scheepvaartverkeer.

Werkzaamheden Sluis II

We vervangen tijdens de herstelwerkzaamheden de sluisdeuren. Om dit te kunnen doen, zal de sluis worden drooggezet. Aanvullend vinden er nog kleinere werkzaamheden plaats in de bedienings- en besturingsinstallaties.

Hinder voor scheepvaart

Tijdens de herstelwerkzaamheden is Sluis II niet beschikbaar; al het scheepvaartverkeer wordt gestremd. De stremmingsperiode zal dus zo’n 7 weken duren en is van 16 april tot en met 1 juni 2024.

Stremming of afsluiting mogelijk korter of langer

Afhankelijk van het verloop en de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de stremming korter of langer duren. Ga voor actuele informatie aan de scheepvaart naar de website Vaarweginformatie.

We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op en rond de vaarwegen. Bovendien proberen we eventuele hinder bij werkzaamheden en calamiteiten tot een minimum te beperken. De veiligheid van de werknemers heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Meer informatie stremming Sluis II Wilhelminakanaal?

We werken continu aan het beheren en onderhouden van de Maas en de kanalen in Noord-Brabant. Dit doen we om de vaarwegen vlot en veilig bevaarbaar te houden voor de scheepvaart.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Intensieve belasting en zwaar(der) verkeer kunnen soms voor storingen in systemen zorgen en vragen om renovatie en vervanging van een groot aantal van deze objecten. Zo ook bij Sluis II op het Wilhelminakanaal.

Kijk voor meer informatie op op onze projectpagina onderhoud Maas en kanalen Noord-Brabant en Limburg. Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.