Werkzaamheden

Wilhelminakanaal: Sluis IV bij Haghorst tot eind februari 2024 gestremd

Gepubliceerd op: 23 januari 2024, 16.00 uur - Laatste update: 25 maart 2024, 11.45 uur

Sluis Haghorst is sinds 23 november 2023 gestremd door problemen met de schuif in het spuikanaal. Na het uithijsen van de schuif bleek de schade groter dan verwacht. Dus duurt het langer om deze te repareren binnen de geplande tijd. Het terugplaatsen van de schuif duurt daarom langer. .

Totdat de spuiconstructie weer operationeel is zal de sluis gestremd blijven. De verwachting is dat eind februari 2024 alle werkzaamheden zijn afgerond en dat het spuikanaal en de sluis weer operationeel zijn. De scheepvaart is via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd over de stremming. Verkeer over de brug blijft mogelijk. Er worden verkeersregelaars ingezet mocht een tijdelijke wegafsluiting nodig zijn.

Aanpak en planning

In het spuikanaal is een tijdelijke damwand aangebracht om de schuif veilig te kunnen verwijderen. Omdat het spuikanaal momenteel droog staat worden ook diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de constructie waarin de schuif beweegt en aan de brug over het spuikanaal.

Meer informatie stremming Sluis II Wilhelminakanaal?

We werken continu aan het beheren en onderhouden van de Maas en de kanalen in Noord-Brabant. Dit doen we om de vaarwegen vlot en veilig bevaarbaar te houden voor de scheepvaart.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Intensieve belasting en zwaar(der) verkeer kunnen soms voor storingen in systemen zorgen en vragen om renovatie en vervanging van een groot aantal van deze objecten. Zo ook bij bij Sluis IV op het Wilhelminakanaal.

Kijk voor meer informatie op op onze projectpagina onderhoud Maas en kanalen Noord-Brabant en Limburg. Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.