Werkzaamheden

Verwijderen essen bij knooppunten Oud-Dijk (A12), Ressen (A15) en Ewijk (A50); februari - maart 2024

Gepubliceerd op: 25 januari 2024, 15.43 uur - Laatste update: 25 januari 2024, 16.17 uur

Rijkswaterstaat verwijdert essen bij de knooppunten Oud-Dijk (A12), Ressen (A15) en Ewijk (A50). Alleen de dode en zieke bomen die een direct gevaar vormen voor de verkeersveiligheid worden weggehaald.

In verband met de werkzaamheden zijn de verbindingswegen op de betreffende knooppunten vanaf begin februari tot half maart 2024 op verschillende dagen afgesloten.

Weggebruikers moeten rekening te houden met een extra reistijd van maximaal 10 minuten.

Verkeersveiligheid

De essen rondom de knooppunten Oud-Dijk, Ressen en Ewijk zijn dood of verkeren in slechte conditie als gevolg van de essentaksterfte; een agressieve schimmelziekte waarvan veel bomen niet herstellen.

De kans bestaat dat de takken en bomen op de snelweg terechtkomen. Dit vormt een direct gevaar voor de verkeersveiligheid, waardoor we genoodzaakt zijn deze zieke en dode bomen te verwijderen.

Afsluitingen verbindingswegen

De werkzaamheden bij de knooppunten Oud-Dijk (A12), Ressen (A15) en Ewijk (A50) vinden in februari en maart 2024 plaats. In verband met de veiligheid van de medewerkers worden de werkzaamheden bij daglicht uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden zijn verbindingswegen rondom de betreffende knooppunten verschillende dagen afgesloten. Borden langs en boven de weg geven omleidingsroutes aan.

Weggebruikers moeten rekening te houden met een extra reistijd van maximaal 10 minuten.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Geluidhinder

De hinder voor de omgeving beperken we zoveel mogelijk. We kunnen echter niet voorkomen dat deze werkzaamheden enige geluidhinder veroorzaken voor omwonenden.

Herbeplanting

Uiterlijk 3 jaar na het verwijderen van de bomen worden nieuwe bomen gepland. Er worden verschillende soorten nieuwe bomen gepland om zo de kans op mogelijke ziektes te verminderen. Herbeplanting vindt op dezelfde locatie plaats waar de bomen zijn verwijderd. Lukt dat niet, dan wordt naar alternatieve locatie in de nabije omgeving gezocht.

Meer informatie werkzaamheden A12, A15 en A50?

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.