Nieuwsbericht

Test met laserstraal bij stuw Lith op de Maas

Gepubliceerd op: 22 januari 2024, 16.47 uur

Rijkswaterstaat houdt een proef met een zogeheten laserbarrière op de Maas. Bij stuw Lith in de Maas wordt tijdens mist en in de donkere uren van de dag een laserstraal over de vaarweg geprojecteerd.

Deze horizontale straal laat een barrière zien aan de scheepvaart en maakt duidelijk welke route de schipper moet nemen. Deze innovatieve oplossing kan helpen om de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas nog veiliger te maken.

Juist omdat de lichttechniek in het donker goed zichtbaar is, helpt het vooral de schippers die minder bekend zijn op de Maas om bij mist of slecht zicht de goede route te kiezen.

Laser als aanvulling op fysieke markering

We maken gebruik van verschillende fysieke vaarwegmarkeringen die aangeven waar een schipper wel of niet mag varen. Denk daarbij aan boeien, bakens en ballenlijnen. We markeren onder andere waar een vaarroute ophoudt of afbuigt, omdat er bijvoorbeeld een stuw achter ligt.

De laserstraal is een aanvulling op de bestaande vaarwegmarkering. Met deze test willen we ervaren of en hoe laserstralen kunnen helpen als extra attentiewaarde bij scheepvaartmarkering/-geleiding. De lasertechniek zou mogelijk in de toekomst ook op andere vaarwegen of bij vaargeulen in bijvoorbeeld een meer uitkomst kunnen bieden.

Lasertechniek

Lasertechniek wordt nu vooral gebruikt bij dancefestivals en optredens van DJ’s die rookeffecten gebruiken in hun shows. De lasers schijnen dan duidelijk in zichtbare bundels door deze rook heen om showeffecten te geven.

Wij zetten nu dezelfde techniek in voor schippers omdat de lichtstraal vooral tijdens mist goed laat zien welke vaarroute er genomen moet worden.

Schippers delen mening

Schippers zijn gevraagd hun ervaringen tijdens de test met ons te delen. De test is geslaagd als de laserbarrière ervoor zorgt dat de verplichte route via de sluis nog duidelijker wordt voor de schipper op zijn route. Daarnaast willen we dat het de veilige passage van het stuw- en sluiscomplex vergroot.

De laserproef duurt van maandag 22 januari tot 1 maart 2024.