Nieuwsbericht

N99: vervanging remmingswerken Kooybrug; februari en maart 2024

Gepubliceerd op: 30 januari 2024 - Laatste update: 31 januari 2024, 13:46

Rijkswaterstaat voert in februari en begin maart 2024 kleine werkzaamheden uit aan de Kooybrug in de N99 bij Den Helder. Deze werkzaamheden veroorzaken geen tot beperkte hinder voor weg- en scheepvaartverkeer.

Van dinsdag 6 februari tot en met donderdag 8 februari 2024 moet verkeer rekening houden met korte verkeersstops.

Tot en met vrijdag 23 februari 2024 worden de wachtplaatsvoorzieningen voor scheepvaart en remmingswerken van de Kooybrug vervangen. Daarnaast worden een aantal kleine onderdelen vervangen bij de middenpijler van de brug en de kelder, zoals leuningen en toegangsdeuren. Deze werkzaamheden duren tot vrijdag 8 maart 2024.

Verkeersstops

In verband met het hijsen van de buispalen voor de remmingswerken vinden er van dinsdag 6 februari 2024 tot en met donderdag 8 februari 2024 een aantal verkeersstops plaats tussen 09.00 uur en 15.00 uur. Daarmee starten ze 1 dag later dan eerder gecommuniceerd. Deze verkeersstops duren maximaal 15 minuten. Rijkswaterstaat zet dan voor korte tijd de weg af met een pijlwagen.

Op de parallelrijbaan wordt het verkeer tegengehouden met hekken waarbij verkeersregelaars eventuele passerende nood- en hulpdiensten doorlaat. Op informatieborden langs de weg worden weggebruikers geattendeerd op de verkeersstops.

Hoogtebeperking

Tot en met vrijdag 23 februari 2024 is er beperkt hinder voor scheepvaart met een doorvaarthoogte boven 8,3 m op het Noordhollandsch Kanaal. Bediening van de brug voor deze schepen is op verzoek en kan tot 24 uur van tevoren worden aangevraagd. Schepen lager dan 8,3 m ondervinden geen hinder.

Goed voorbereid de (vaar)weg op

We adviseren weggebruikers en vaarweggebruiker hun reis goed voor te bereiden en op tijd weg te gaan. Dit kan via de routeplanners op onze pagina Verkeersinformatie en wegwerkzaamheden en de website Vaarweginformatie en door gebruik te maken van actuele navigatiesystemen.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Kooybrug is te vinden op onze projectpagina N99: renovatie Kooybrug Den Helder.