Interview

Hoe werkgevers verkeershinder rond de snelweg A7 kunnen beperken

Gepubliceerd op: 1 februari 2024

Rein Aarts is directeur van Breikers, een stichting die werkgevers in Noord-Holland adviseert over mobiliteit. Op maandag 26 februari 2024 houdt Breikers een online informatiebijenkomst over de verkeershinder en bereikbaarheid rond de brug in de snelweg A7. ‘Slimme oplossingen leiden vaak ook tot minder kosten en tevredener werknemers.’

Wat is Breikers en wat doen jullie?

‘Breikers is een combinatie van 2 woorden: bereikbaarheid en doorbreken. Een betere bereikbaarheid in Noord-Holland en Flevoland is ons doel en daarvoor proberen we vaste gedragspatronen te doorbreken. We doen dat door organisaties te helpen met slimme oplossingen voor de mobiliteit van hun medewerkers.’

‘We zijn een stichting en worden publiek gefinancierd. Hierdoor kunnen we werkgevers volledig onafhankelijk en kosteloos bijstaan.’

‘We hebben allemaal last van files: economische schade, CO2-uitstoot, stikstofuitstoot tijdsverlies, noem maar op. Een betere bereikbaarheid en meer duurzame mobiliteit zijn daarbij algemene doelstellingen. Daar werken we aan, door het verkeer met elkaar slimmer te organiseren.’

‘In de praktijk merken we dat onze adviezen aan werkgevers vaak ook bijdragen aan hún doelstellingen: kostenbesparingen op mobiliteit én tevredener medewerkers.’

Hoe pakken jullie dat aan?

‘We luisteren goed naar de beweegredenen van werkgevers en hun medewerkers: wat vinden zij belangrijk in mobiliteit? Daarna brengen we het bestaande reisgedrag van de medewerkers in kaart, met de tool MobilityAnalyst. Tot slot kijken we met de werkgever hoe we dat slimmer kunnen organiseren en met de arbeidsvoorwaarden netjes kunnen regelen.’

‘Een praktische aanpak dus. Op deze manier hebben al meer dan 400 werkgevers in Noord-Holland en Flevoland geadviseerd. Daarmee krijgen we elke dag zo’n 15.000 mensen uit de spits. Bijvoorbeeld omdat ze wat later naar hun werk gaan, digitaal vergaderen en met het ov reizen. Of met de fiets, al dan niet elektrisch.’

Hoe kunnen jullie werkgevers helpen met de verkeershinder vanaf april 2024?

‘We hebben zo’n adviestraject al doorlopen met een paar grote werkgevers in de regio, zoals het Dijklander Ziekenhuis en Politie Amsterdam-Amstelland. Die reisanalyses hebben we dus al. Voor hen kunnen we direct aan de slag om te kijken hoe we de verkeershinder vanaf april 2024 kunnen beperken.’

‘Met andere werkgevers komen we graag in contact. We kunnen hen adviseren over een nieuw mobiliteitsbeleid, maar we kunnen ook gewoon praktisch meedenken over het beperken van de verkeershinder vanaf april 2024. Daarvoor organiseren we binnenkort speciale informatiebijeenkomsten voor werkgevers in de regio.’

‘Als werkgevers de verkeershinder voor hun mensen willen beperken, vergroten we de kans om de regio met elkaar zo bereikbaar mogelijk houden.’

Meer informatie werkgevers

De online informatiebijeenkomst voor werkgevers is op 26 februari 2024 tussen 15.00 en 16.00 uur. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier informatiebijeenkomst werkgevers rond snelweg A7. Hierbij zal ook Rijkswaterstaat een toelichting geven en vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie over Breikers op de website WijZijnBreikers.

Voor grotere werkgevers (meer dan 100 werknemers) geldt vanaf 1 juli 2024 de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Ook dat kan een reden zijn om het mobiliteitsbeleid opnieuw te bekijken.