Werkzaamheden

Brug Uitwellingerga dicht; 25 - 26 januari 2024

Gepubliceerd op: 11 januari 2024, 16.19 uur

Van donderdag 25 januari 07.00 tot en met vrijdag 26 januari 2024 20.00 uur is brug Uitwellingerga dicht voor al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. We voeren dan definitieve herstelwerkzaamheden aan de 'ballastkist' van de brug.

Om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren moet de brug in een geopende positie staan. Het verkeer wordt geadviseerd via de snelweg A7 te rijden.

Voor het landbouwverkeer of verkeer dat niet door de Prinses Margriettunnel past, geldt dat zij tijdens deze periode een alternatieve route moeten nemen. Voor fietsers en voetgangers worden pendelbussen ingezet. Houd rekening met een langere reistijd.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Wat gaan we doen?

De dekplaten van de ballastkist zijn in een slechte staat en moeten worden vernieuwd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats van de verschoven ballast. Na deze werkzaamheden kan de ballastkist weer voor lange tijd mee.

De ballastkist heeft de functie van contragewicht bij een brugopening. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, moet de brug in een geopende positie staan. Het stremmen van de brug is daarom helaas onvermijdelijk.

Pendeldienst voor fietsers en voetgangers

De pendeldienst rijdt dagelijks tussen 07.00 en 20.00 uur. De opstappunten zijn:

  • Joure-zijde: De laatste afslag voor de brug: Greate Sudein en Sudwei.
  • Sneek-zijde: De laatste afslag voor de brug: Nije Dyk.

De pendeldienst wordt gereden door bussen met fietsaanhangers. Er worden 2 à 3 ritten per uur gereden (afhankelijk van de drukte op de omleidingsroute en de rij- en rusttijden van de chauffeurs).

Waarom wordt gewerkt aan de brug?

Uit meerdere inspecties is gebleken dat de staat van de brug sneller achteruit gaat dan voorzien. Dit heeft naast de leeftijd van de brug (1939) te maken met het zwaarder wordende verkeer en de extra belasting door de tijdelijke afsluiting en beperkingen bij de Prinses Margriettunnel.

Meerdere maatregelen brug Uitwellingerga

Er zijn de afgelopen periode al verschillende maatregelen getroffen om de brug te beschermen. Zo is de rijstrook verplaatst en versmald naar 3,5 m en wordt de brug regelmatig geïnspecteerd om de veiligheid van de (vaar)weggebruiker te garanderen.

Ook zijn er borden geplaatst die een gewichtsbeperking van 50t op de brug aangeven, waarbij vrachtverkeer wordt geadviseerd via de A7 te rijden. Tot slot zijn er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie brug Uitwellingerga

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.