Werkzaamheden

Zandkreeksluis: vernieuwing remming- en geleidewerken en asfalt Oosterscheldebrug; maart - april en september - oktober 2024

Gepubliceerd op: 20 december 2023, 11.51 uur

We vernieuwen de remming- en geleidewerken van de Zandkreeksluis, deze hebben het einde van hun levensduur bereikt. Daarnaast wordt het asfalt op de Oosterscheldebrug, die boven de Zandkreeksluis ligt, ook vernieuwd.

De werkzaamheden leiden tot hinder voor recreatie- en beroepsvaart in de periode maart en april 2024 en in de periode september tot begin oktober 2024.

Hinder Zandkreeksluis

Tijdens de werkzaamheden aan de remming- en geleidewerken van de Zandkreeksluis en het asfalt op de Oosterscheldebrug zal het scheepvaartverkeer aanzienlijke hinder ondervinden. In de maanden maart, april, september en begin oktober gelden daarom aangepaste schuttijden of is de sluis geheel gestremd.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het recreatieseizoen en de verkeersintensiteit op de vaarweg. In mei, juni, juli en augustus 2024 is daarom geen stremming van de sluis gepland.

De Zandkreeksluis is door de genoemde werkzaamheden in de volgende perioden voor scheepvaartverkeer gestremd:

  • 25 maart tot en met 26 april 2024, maandag tot en met vrijdag, van 06.30 tot 16.00 uur
  • 2 september tot en met 13 september 2024, van 06.30 tot 16.00 uur
  • 16 september tot en met 29 september 2024 (volledige stremming voor werkzaamheden asfalt Oosterscheldebrug)
  • 30 september tot en met 4 oktober 2024, van 06.30 tot 16.00 uur

Scheepvaart wordt geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart (BAS), en via de website Vaarweginformatie.

Remming- en geleidewerken Zandkreeksluis

De remming- en geleidewerken liggen als een soort armen aan beide kanten van bruggen en sluizen, en zorgen dat schepen vlot en veilig een brug of sluis kunnen passeren. 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van afmeerpalen, het vernieuwen van de remming- en geleidewerken, en het bouwen van nieuwe steigers, waaronder 2 nieuwe calamiteitensteigers met afloopvoorzieningen. De stremming voor scheepvaart is onder andere nodig om de veiligheid van duikers, die nabij de sluis werkzaamheden uitvoeren, te garanderen.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Zandkreeksluis en de actuele planning staan op de projectpagina Groot onderhoud Zandkreeksluis.

Asfalt Oosterscheldebrug

De werkzaamheden aan het asfalt op de Oosterscheldebrug omvatten onder andere het verwijderen van de huidige asfaltlagen, inspectie van het brugdek, het uitvoeren van eventuele reparaties, en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen.

Tijdens de werkzaamheden aan het asfalt op de Oosterscheldebrug is er van 16 tot en met 29 september 2024 een volledige stremming voor scheepvaartverkeer. Wegverkeer op de N256 wordt omgeleid via de Hongersdijckbrug, de naastgelegen bypass. 

Hierdoor is er geen extra reistijd voor wegverkeer. Voor landbouwverkeer worden in overleg bloktijden bepaald. In de komende periode wordt de omgeving hier verder over benaderd. De werkzaamheden aan het wegdek op de brug zijn weersafhankelijk, de planning daarvan kan nog afwijken. 

Groot onderhoud Zandkreeksluis

Bij de Zandkreeksluis staat ook het groot onderhoud reeds ingepland. De klus is afgelopen oktober gegund aan de combinatie Samen in Zee. 

De werkzaamheden omvatten onder andere nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking, het vervangen van sluisdeuraandrijvingen en de renovatie van diverse werktuigbouwkundige en civiele constructies. Het groot onderhoud moet in 2025 van start gaan, en zal duren tot 2027.