Interview

Handen ineenslaan voor een waterveilig Nederland

Gepubliceerd op: 8 december 2023, 13.00 uur - Laatste update: 9 april 2024, 11.59 uur

Voorkomen dat Nederland onder water komt te staan: het is een hele taak. Rijkswaterstaat en waterschappen slaan de handen ineen voor een waterveilige kust. In Scheveningen heeft Rijkswaterstaat het strand net versterkt met zand, zodat het achterland beschermd blijft tegen de zee.

Joris de Vos, beleidsadviseur waterveiligheid bij het Hoogheemraadschap van Delfland, vertelt over deze samenwerking. Hij wordt aangevuld door Charlotte van den Berg, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Een van onze taken als Rijkswaterstaat is om ervoor te zorgen dat de kustlijn op zijn plek blijft zodat Nederland beschermd blijft tegen de zee. Als onderdeel van deze bescherming voeren we soms zandsuppleties uit.

Dit hebben we afgelopen najaar ook in Scheveningen gedaan. Hier zijn geen duinen, waardoor het strand en de boulevard nog belangrijker zijn bij de verdediging tegen het hoge water. Daarom hebben we tussen het havenhoofd en ten noorden van de Pier met 700.000 m3 zand het strand verbreed en verhoogd.

Van het strand naar de duin

Maar de strijd tegen het hoge water voeren we niet alleen. Dit doen we samen met de waterschappen die zorgen voor de waterkeringen aan de kust; de dijken en de duinen. Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert de waterkering tussen Hoek van Holland en Wassenaar en dus ook die bij Scheveningen. ‘Het onderhoud van de duinen gebeurt deels in samenwerking met Rijkswaterstaat’, legt De Vos uit.

Wanneer Rijkswaterstaat zand op het strand spuit, komt dit na verloop van tijd in de duinen terecht. Dit heeft meerdere voordelen. Zo wordt de eerste duinenrij hoger en breder.

De Vos voegt toe: ‘Sommige waterschappen, zoals onze ‘buren’ van Waterschap Hollandse Delta, maken ‘kerven’ in de voorste duinenrij, waardoor het zand op een natuurlijke manier verder de duinen in kan waaien. Dit klinkt bij waterveiligheid misschien tegenstrijdig, maar hierdoor wordt het hele duingebied robuuster en ook op lange termijn beter bestand tegen het hoge water.’

Mooi én functioneel

Een ander voordeel van zandsuppletie voor de duinen heeft te maken met de natuur. Het zand voor de suppleties wordt opgezogen van de bodem van de Noordzee. ‘Dat bevat veel schelpdeeltjes en is daardoor rijk aan kalk', legt De Vos uit. ‘En dat kalk helpt, zodra het gesuppleerde zand in de duinen terechtkomt, de opgehoopte stikstof te neutraliseren.'

'Bovendien neemt het aantal verschillende soorten planten toe, wat weer bepaalde dieren aantrekt. Dit draagt weer bij aan het behalen van de Natura 2000-doelen.’ De Vos voegt toe: ‘En de mens heeft er ook baat bij, want daardoor worden de duinen er ook mooier op, terwijl ze ook nog super functioneel zijn.'

Een uniek strand

Een mooie omgeving door zandsuppleties. Ook omgevingsmanager Charlotte van den Berg kan hiervan genieten. Zij was vanuit Rijkswaterstaat de contactpersoon voor het strandonderhoud in Scheveningen. Dit was voor haar de eerste keer dat ze bij een zandopspuiting betrokken was.

‘Door dit project ben ik toch anders naar het strand gaan kijken. Het strand van Scheveningen is uniek in Nederland, als je ziet waarvoor het allemaal wordt gebruikt: mensen die met hun hond langs de waterlijn lopen, of al in de vroege ochtend komen trainen.'

'De beroemde boulevard die elk seizoen weer bezoekers trekt uit binnen- en buitenland, met de Pier en de gezellige terrassen. En verderop de surfers die gebruik maken van de golven en de haven met zijn bedrijvigheid. Rijkswaterstaat brengt dat extra zand aan om de kust op zijn plaats te houden, dus het is leuk om te zien dat zoveel mensen daardoor van de kust kunnen blijven genieten.’