Nieuwsbericht

Wilhelminakanaal: storing aan spuiwerk sluis IV bij Haghorst

Gepubliceerd op: 20 november 2023, 09.00 uur - Laatste update: 13 december 2023, 11.00 uur

Vrijdagochtend 17 november 2023 is tijdens onderhoudswerkzaamheden een storing bij het spuiwerk van sluis IV bij Haghorst opgetreden. Dit spuiwerk regelt de waterafvoer op het Wilhelminakanaal.

Om de waterstand te kunnen blijven reguleren, moet gespuid worden door de scheepvaarsluis. Vanwege dit probleem is de scheepvaart gestremd is sinds zaterdag 18 november. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Het Wilhelminakanaal is een belangrijke vaarroute, het kanaal is ook belangrijk voor de waterafvoer van heel Zuid-Oost Brabant. Vooral bij veel neerslag zoals we de afgelopen weken hebben gezien. De spuiwerken bij sluizen zorgen ervoor dat de waterstanden gereguleerd kunnen worden.

Tijdelijke maatregel

Omdat het spuiwerk bij sluis IV defect is, worden de komende dagen de scheepvaartkolk gebruikt voor de waterafvoer. Zo kan het vele water verwerkt worden en wordt wateroverlast in de omgeving voorkomen. Intussen wordt geprobeerd het spuiwerk te herstellen.

Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten hoe lang het herstelwerk gaat duren. De scheepvaart is via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd over de stremming. Het landverkeer zal mogelijk tijdens de herstelwerkzaamheden ook enige hinder ondervinden.