Nieuwsbericht

Update aanpak Julianakanaal tussen Berg en Obbicht

Gepubliceerd op: 20 november 2023

Over een lengte van 26 km is het Julianakanaal op verschillende plekken verdiept en verruimd om de Maasroute geschikt te maken voor grotere scheepvaart (klasse Vb). Op het laatste stukje waar verruimd moet worden, een traject van 3 km, is het in februari 2023 misgegaan.

De bouwkuip waarin gewerkt werd, is volgelopen. Sindsdien werkt Rijkswaterstaat aan de oplossing van dit complexe vraagstuk.

Het Julianakanaal zal op de plek van de werkzaamheden volledig drooggezet moeten worden om veilig en verantwoord de bouwkuip te kunnen verwijderen en het verruimingswerk te kunnen afronden. Dit betekent dat het Julianakanaal tussen brug Berg en sluis Born op enig moment tijdelijk gestremd zal worden voor scheepvaart. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de stremming zal zijn.

Drooggezet kanaal

Tijdens verruimingswerkzaamheden in een ‘vol’ kanaal waarbij de werkzaamheden onder water plaatsvonden, zijn op dit traject eerder problemen met vernatting van de omgeving geweest.

Daarom is gekozen voor werken met bouwkuipen. Nadat in 2022 bij de Haven Stein de bouwkuip onder water liep, is datzelfde gebeurd in februari bij de bouwkuip bij Berg. Vanwege veiligheid en de specifieke morfologische situatie op dit deel van het Julianakanaal, is er na evaluatie geconcludeerd dat bij werkzaamheden het kanaal drooggezet moet worden.

Impact tijdelijke omvaarroute

Rijkswaterstaat is zich zeer bewust van het belang van deze route voor de scheepvaart en het nadeel dat een tijdelijke omvaarroute met zich meebrengt. Daarom wordt geprobeerd de betrokkenen zo goed mogelijk mee te nemen bij de onderbouwing van het besluit en de uitvoering daarvan.

Er wordt gewerkt aan een impact-analyse waarin de gevolgen van de afsluiting, gezamenlijk met stakeholders, in beeld worden gebracht. Zodra hier voldoende informatie over is, wordt dit gedeeld met de betrokkenen. We blijven in gesprek met de omgevingspartijen om zo snel mogelijk een doorkijk te kunnen bieden. Hinder zal vanwege het omvaren helaas onvermijdelijk zijn.

Veiligheid op het Julianakanaal

Momenteel kan scheepvaart over het versmalde stuk van 800 m lang ter hoogte van Berg-Obbicht met een lagere snelheid varen op het Julianakanaal. Helaas constateert Rijkswaterstaat dat de scheepvaart zich niet altijd houdt aan de voorgeschreven lagere maximumsnelheid. Dit leidt tot gevaarlijke situaties waarbij al meerdere bijna-aanvaringen hebben al plaatsgevonden.

Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat de vaarweggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden. De brancheorganisatie KBN ondersteunt deze oproep.

‘Suppleren’

Vanwege intensief gebruik van het versmalde stuk vindt erosie plaats van de bodem. Daarom moet de bodem regelmatig met klei worden opgevuld, het zogenaamde ‘suppleren’. Zo wordt ervoor gezorgd dat de kanaalbodem niet verder wordt verdund.

Om scheepvaart zo min mogelijk te hinderen wordt de komende weken hieraan gewerkt op werkdagen in de luwe uren in de avond en nacht tussen 22.00 en 06.00 uur vanaf een kraanschip. Scheepvaart wordt via de reguliere kanalen hierover geïnformeerd.

Verruiming Maasroute

Het Julianakanaal is een cruciaal onderdeel van de logistieke ruit tussen Rotterdam-Antwerpen-Luik-Nijmegen. Het belang om de Maasroute geschikt te maken voor de toekomst is daarom groot. Verder is het Juliakanaal dé aanvoerroute voor de havens van Maastricht, Born en Stein en de logistieke aan- en afvoerroute én bron van water voor verschillende grote bedrijven in de regio.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze projectpagina Maas: verruiming Julianakanaal.