Werkzaamheden

A4: Schipholtunnel ’s nachts dicht; 20 - 24 november 2023

Gepubliceerd op: 16 november 2023 - Laatste update: 22 november 2023, 12:26

Van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november 2023 werkt Rijkswaterstaat gedurende 4 nachten aan het onderhoud van de Schipholtunnel.

Iedere nacht is 1 van de 4 tunnelbuizen vanaf 21.00 uur afgesloten voor verkeer. Houd rekening met ongeveer 10 minuten extra reistijd.

Afsluitingen A4

  • Maandag 20 november 21.00 tot dinsdag 21 november 05.00 uur is de tunnelbuis vanaf Schiphol richting Amsterdam dicht. Verkeer rijdt om via de A4, A5 en A9.
  • Dinsdag 21 november 21.00 tot woensdag 22 november 05.00 uur is de tunnelbuis voor doorgaand verkeer van Den Haag naar Amsterdam dicht. Doorgaand verkeer op de A4 richting Amsterdam en Utrecht rijdt via de A5 en A9.
  • Woensdag 22 november 21.00 tot donderdag 23 november 05.00 uur zijn beide tunnelbuizen voor doorgaand verkeer van Amsterdam naar Den Haag dicht. Doorgaand verkeer op de A4 richting Den Haag rijdt via de A5 en A9.
  • Donderdag 23 november 21.00 tot vrijdag 24 november 05.00 uur zijn beide tunnelbuizen voor doorgaand verkeer van Amsterdam naar Den Haag dicht. Doorgaand verkeer op de A4 richting Den Haag rijdt via de A5 en A9.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Inspectie tunnelsystemen A4

Gedurende deze nachten wordt de gehele tunnel schoongemaakt. Zoals de wanden, kolken, camera’s, signaalgevers, geluidsbakens, hoogtedetectie, verkeerslichten, zichtmeting. Daarbij vindt er ook een constructieve inspectie plaats. Ook maaien we het gras rondom het tunnelgebied.

Rijkswaterstaat beheert in totaal 19 tunnels in het Nederlandse snelwegennet. Ook de Schipholtunnel valt hieronder. Om deze tunnels in goede conditie te houden vinden er regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden plaats. Deze geven tijdelijke verkeershinder, maar veiligheid staat altijd voorop: onze tunnels behoren tot de veiligste van Europa.

Advies weggebruikers A4

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Meer informatie A4

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.