Werkzaamheden

Prinses Margriettunnel: aanpassing in herstelmethode

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023, 09.24 uur - Laatste update: 26 oktober 2023, 11.43 uur

Voor het herstel van de Prinses Margriettunnel is het nodig dat de hele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt.

Sinds juni 2023 is gestart met het plaatsen van ongeveer 1.450 nieuwe trekpalen in de tunnelmoten. In augustus moest de herstelmethode worden aangepast omdat de waterspanning en de opwaartse druk onder de tunnelvloer te groot werd.

Deformatie

Tijdens de herstelwerkzaamheden in augustus is bij 1 van de tunnelmoten een deformatie ontstaan, waardoor de moot een klein beetje omhoog kwam. Mede door het aangebrachte monitoringssysteem kon direct worden ingegrepen. Extra ballast zorgde er vervolgens voor dat de tunnelmoot weer in zijn oorspronkelijke positie terugkwam. Gevaar voor het wegverkeer en de werknemers van de aannemer is er dan ook niet geweest.

Niet voorzien

Bij de herstelwerkzaamheden is gekozen voor een manier van werken waarbij het vrijwel niet nodig is om de grondwaterstand te verlagen. De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. De benodigde techniek om de herstelmaatregelen uit te voeren is een bewezen werkwijze maar wel een die voor het eerst op deze schaal is toegepast.

De geconstateerde deformatie was vanuit eerdere ervaringen dan ook niet voorzien. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de deformatie en welke maatregelen mogelijk zijn om dit tijdens de herstelwerkzaamheden te verminderen.

De oorzaak van de deformatie ligt bij het boorproces van de nieuwe ankerpalen. Tijdens het boren wordt spoelwater gebruikt om vrijgekomen grond af te voeren. Bij een onregelmatige grondgesteldheid en/of eventuele holle ruimtes kan dit leiden tot een verhoging van de waterspanning en daarmee de opwaartse druk onder de vloer. Deze spanningspieken kunnen het productieproces verstoren.

Spanningspieken verminderen

We kiezen nu voor een combinatie van maatregelen om de ongewenste spanningspieken tijdens de herstelwerkzaamheden op te vangen en de kans op deformatie te verminderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tijdelijk, lokaal en beperkte verlaging van de grondwaterstand in de tunnel en het opvullen van holle ruimtes met een klei-cementmengsel, in vaktermen dämmer genoemd.

Om dit te kunnen doen zijn de afgelopen week pompen, aggregaten en filterbuizen geïnstalleerd bij de tunnel. Door deze genomen maatregelen zal er een betere balans ontstaan tussen aan- en afvoer van het spoelwater en kan de spanningspiek bij het boorproces opgevangen worden.

Deze maatregelen en in het bijzonder het tijdelijk, lokaal en beperkt verlagen van de grondwaterstand in de tunnel hebben geen invloed op de omgeving. De planning wordt de komende maanden herzien. Het streven blijft om de volledige openstelling van de Prinses Margriettunnel eind 2024 te realiseren. Door deze aanpassingen staat de planning wel onder druk.