Nieuwsbericht

Nieuwe brokers voor inhuur bij Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023

Rijkswaterstaat heeft een openbare aanbesteding afgerond voor het inhuren van personeel. De uitkomst is een definitieve gunning van de opdracht aan 2 brokers, te weten Circle8 en Magnit Global.

Via deze 2 brokers kunnen leveranciers en ZZP’ers per 1 december 2023 meedingen naar nieuwe inhuuropdrachten bij Rijkswaterstaat.

DAS wordt uitgefaseerd

We maken bij nieuwe inhuuropdrachten nu nog grotendeels gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit gaat om zo’n 70% van onze inhuur, oftewel ruim 800 inhuurfuncties.

Daarnaast zijn er (rijksbrede) raamovereenkomsten van kracht voor met name de inhuur van bedrijfsvoeringsfuncties. De inhuur via deze raamovereenkomsten verandert niet. Ook de eerder afgesloten en lopende contracten via het DAS blijven doorlopen en worden niet overgenomen door de brokerpartijen.

Nieuwe brokers per 1 december actief

De geselecteerde brokers hebben kennis van de diverse branches en een goed netwerk, waardoor zij in staat zijn om op de hele markt geschikte kandidaten voor ons te vinden. In de aanbesteding is naast de uitgevraagde dienstverlening het aspect Maatschappelijk Verantwoord Inkopen nadrukkelijk meegenomen.

Circle8 en Magnit Global gaan per 1 december 2023 inhuuropdrachten van Rijkswaterstaat uitzetten in hun netwerk en verzorgen vervolgens de contracten met de inhuurkrachten.