Nieuwsbericht

Duurzame energie-opwek langs A1, A6 en het spoor

Gepubliceerd op: 4 oktober 2023, 15.18 uur - Laatste update: 5 oktober 2023, 15.49 uur

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren), Rijkswaterstaat, ProRail, netbeheerder Liander en de provincie Noord-Holland hebben de voorverkenningsfase voor het opwekken van duurzame energie langs de A1, A6 en het spoor afgerond.

Alle betrokken partijen hebben een intentieverklaring ondertekend. Hiermee verbinden de partijen zich in 2024 aan het verkennen van de mogelijkheden van de opwek van duurzame energie langs infrastructuur. Door het ondertekenen van een intentieverklaring komt regio Gooi en Vechtstreek en daarmee Noord-Holland weer een stap dichter bij de klimaatdoelstelling.

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. Om aan de slag te gaan met het landelijk Klimaatakkoord, werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie.

In de Regionale Energiestrategie (RES) regio Noord-Holland Zuid (NHZ) worden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld voor energie-opwek door het plaatsen van zonnepanelen in bermen, op geluidsschermen en/of op naastgelegen stukken beschikbare grond.

Voorzitter van de Stuurgroep van dit OER-project en wethouder Duurzaamheid Barbara Boudewijnse (gemeente Gooise Meren) hierover: ‘Het is belangrijk dat we voor de energietransitie alles verkennen wat mogelijk is. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat we nauw aansluiten bij de RES, bij de regio en haar cultureel erfgoed. Zodat we binnen onze regio een zo groot mogelijke aanvulling voor de landelijke klimaatdoelstelling kunnen leveren.’

Voorverkenning locaties opwekken duurzame energie

in het voorjaar van 2023 is een voorverkenning gedaan naar locaties voor het opwekken van duurzame energie. In deze fase is onderzocht hoe geschikt de ruimte langs snelwegen en spoor is.

180 ha aan grond kan in de verkenningsfase verder worden onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. Tijdens deze verkenning is er ook aandacht voor de omgeving met haar omwonenden en andere belanghebbenden. Zij worden betrokken door genoemde partijen, zodat zij ook hun inbreng kunnen geven. De verwachting is dat de verkenningsfase in het najaar van 2024 is afgerond.

OER-Programma

Het onderzoek naar opwekmogelijkheden langs snelwegen en spoor in Gooi en Vechtstreek is onderdeel van het Rijksprogramma OER, wat staat voor Opwek van Energie op Rijksvastgoed. Met dit programma stelt het Rijk het eigen vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.