Nieuwsbericht

Stormvloedkering Ramspol: functioneringssluiting; dinsdag 3 oktober 2023

Gepubliceerd op: 25 september 2023 - Laatste update: 26 september 2023, 11:45

Rijkswaterstaat sluit dinsdag 3 oktober de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. De proefsluiting is nodig om te testen of de stormvloedkering gereed is voor het stormseizoen dat loopt van 15 oktober tot 15 april.

Het Ramsdiep en de Ramsgeul zijn dan gesloten, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd is. Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis.

Inspectie

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Dit zorgt voor een korte onderbreking in de doorstroming en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland.

Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek. Ook meten zij de rek van het doek van de 3 balgen.

Rubberen balgdoek

Het rubberen balgdoek van de stormvloedkering gaat veel langer mee dan verwacht en is nog in dermate goede conditie dat dit voorlopig niet vervangen hoeft te worden. Om de kwaliteit van het doek in de gaten te houden, controleert Rijkswaterstaat het doek regelmatig op slijtage en veroudering. Na 21 jaar is het balgdoek nog niet aan vervanging toe. De verwachting is dat deze nog ongeveer tot 2040 meegaat.

Stormvloedkering

De stormvloedkering Ramspol is 1 van de 6 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP en een stromingsrichting landinwaarts, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermt zo het achterland.

Stremming scheepvaart

Het Ramsdiep en de Ramsgeul (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) zijn dinsdag 3 oktober van 06.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd.

Sluiting zichtbaar op uitkijkpunten

Het sluiten van de kering is op eigen gelegenheid goed te zien vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug, aan de Balgweg te Kampen. Hier staan ook picknicktafels. Aan de noordkant van de kering is de sluiting goed zichtbaar vanaf de dijk langs de Ramsgeul.

Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug. Catering, sanitaire en regenvoorzieningen (zoals paraplu’s of schuilplaatsen) zijn niet aanwezig. Publiek heeft in verband met veiligheid zowel aan de noord- als de zuidkant geen toegang tot het terrein en gebouw van de Ramspolkering. De sluiting start rond 07.00 uur.

Overstroom ik?

Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dag en nacht aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Maar de natuur is grillig en een overstroming is nooit uit te sluiten. Men kan zich daarop voorbereiden. Op de website Overstroom Ik? kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Daarnaast lees je wat je kan doen om bij een dreigende overstroming schade en slachtoffers te beperken.

Meer informatie stormvloedkering Ramspol

Kijk voor meer informatie over de werking van de stormvloedkering Ramspol ook op de pagina Ramspolkering.