Werkzaamheden

N99: Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug; 25 - 29 september 2023

Gepubliceerd op: 22 september 2023

Rijkswaterstaat voert gedurende 4 nachten onderhoud uit aan de Kooybrug en Balgzandbrug (N99). De Kooybrug is 1 nacht afgesloten, de Balgzandbrug 3 nachten.

Houd rekening met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Tijdens deze afsluiting wordt er reguliere onderhoud uitgevoerd. Het reguliere onderhoud bestaat uit het schoonmaken van zogeheten brugmeubilair, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. Ook worden de draaiende delen van de brug gesmeerd en visuele inspecties uitgevoerd. Ook zal het gras rondom de bruggen worden gemaaid.

Afsluitingen en omleidingsroutes

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van maandag 25 september 23.00 tot dinsdag 26 september 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

De Balgzandbrug is gedurende 3 nachten in beide richtingen afgesloten tussen dinsdag 26 september en vrijdag 29 september. De afsluiting is tussen 23.59 en 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Parallelbaan

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in 1 stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is.

Renovatie Kooybrug

Van 23 oktober tot en met 31 mei 2024 wordt de Kooybrug gerenoveerd. Meer informatie over dit project staat op onze projectpagina N99: renovatie Kooybrug.

Meer informatie afsluiting N99

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.