Nieuwsbericht

Beweegbare barrier Go-Barry: van idee tot puzzelstuk

Gepubliceerd op: 5 september 2023 - Laatste update: 12 september 2023, 09:52

Samen met aannemer Boskalis werkte Rijkswaterstaat intensief samen aan de ontwikkeling van een slimme oplossing om veilig aan de weg te werken. Inmiddels is de op afstand bestuurbare barrier Go-Barry in diverse pilots succesvol ingezet.

Het idee voor de Go-Barry ontstond bij Thijs Hagedoorn, hoofduitvoerder bij Boskalis. Een meerijdende barrier was voor hem dé oplossing geweest voor de problemen waar hij tijdens werkzaamheden aan de Houtribdijk tegenaan liep.

Hagedoorn ging ervan uit dat een mobiele barrier al lang bestond, maar tot zijn verrassing bleek dat niet zo te zijn. Samen met Rijkswaterstaat werkte hij de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van de Go-Barry.

Ei van Columbus

Na de eerste ideeën, schetsen en een prototype zijn inmiddels diverse pilots uitgevoerd, onder andere op de snelwegen A9 en de A58. Ook is de Go-Barry ingezet bij werkzaamheden aan de Maasbrug op de snelweg A2 bij Wessem.

‘Voor ons was de Go-Barry het ei van Columbus’, vertelt Sjoerd Methorst, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. ‘De huidige betonnen barrier op de brug moest vervangen worden. Maar hoe voer je dat veilig uit, zonder het verkeer te veel te hinderen?’

Methorst legt uit: ‘De Go-Barry was het ontbrekende puzzelstukje om deze werkzaamheden veilig en vlot uit te voeren. Zonder de Go-Barry hadden we de A2 ruim een week moeten afsluiten. Alle andere opties waren onveilig of ernstig ontregelend voor het verkeer en de omgeving.’

Technisch hoogstandje

Volgens Jack Kusters, senior adviseur integrale veiligheid bij Rijkswaterstaat, heeft de Go-Barry zijn meerwaarde bij de werkzaamheden aan de A2 meer dan bewezen.

‘Dit project was de eerste keer dat we met de Go-Barry een rijdende barrier van 200 m hebben ingezet. Dat is echt een technisch hoogstandje.’

Kusters geeft aan dat met de pilot bij de werkzaamheden aan de A2 meerdere doelen werden bereikt.

‘De belangrijkste is dat de wegwerkers continu achter een veilige, fysieke barrier werkten. De Go-Barry reed tijdens de werkzaamheden mee, waardoor de situatie altijd veilig was. Ook hebben we de doorstroom voor de weggebruikers weten te behouden. In mijn ogen was de pilot een groot succes.’

Durven en doen

Zowel Hagedoorn, Kusters als Methorst prijzen de samenwerkingsverbanden die bij de ontwikkeling van de Go-Barry zijn ontstaan. Hagedoorn: ‘We hadden een gemeenschappelijk doel: een veilige werkomgeving. Als je elkaar daarin opzoekt, maken we het samen een stuk veiliger en efficiënter.’

Kusters sluit zich daarbij aan. ‘Iedereen binnen het project had de wil om er een succes van te maken. Van het projectteam op de A2, tot het bestuur van Boskalis dat durfde te investeren. Maar ook binnen Rijkswaterstaat was er support.’

Hij vervolgt: ‘We willen innovatie stimuleren en partijen met goede ideeën ondersteunen, zodat zij durven te ontwikkelen en investeren. Dat vraagt om creativiteit en samenwerking. Met de ontwikkeling van de Go-Barry hebben we daarin met succes een andere weg bewandeld.’

Beschikbaar voor andere bedrijven

Boskalis richtte voor de doorontwikkeling van de Go-Barry startup Travinci op, waardoor de innovatieve barrier ook beschikbaar komt voor andere bedrijven.

‘Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat deze innovatie voor iedereen toegankelijk is’, vertelt Kusters. ‘Daarom stimuleren we dat ook andere aannemers de Go-Barry proberen in situaties waar geen veilig alternatief is.’

Ook Methorst ziet de Go-Barry graag vaker terug tijdens wegwerkzaamheden. ‘Niet alleen voor de wegwerker, maar ook voor de weggebruiker wordt de situatie een stuk veiliger. Dat is een win-winsituatie. Ik hoop dat we de Go-Barry in de toekomst vaker gaan tegenkomen bij werkzaamheden op en rond de weg.’

Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.