Werkzaamheden

A9: Gaasperdammertunnel dicht in de nacht; 4 en 5 oktober 2023

Gepubliceerd op: 29 september 2023 - Laatste update: 29 september 2023, 14:43

De Gaasperdammertunnel (A9) is in oktober 2023 2 nachten afgesloten wegens onderhoudswerkzaamheden. Woensdagavond en -nacht sluiten we de tunnelbuis richting knooppunt Holendrecht af. Donderdagavond en -nacht werken we in de andere tunnelbuis richting knooppunt Diemen.

Afsluitingen A9

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is de Gaasperdammertunnel afgesloten.

  • De noordelijke tunnelbuis Gaasperdammerweg vanuit knooppunt Diemen (A1/A9) richting knooppunt Holendrecht (A9/A2) is dicht van woensdag 04 oktober om 21.00 (toeritten worden vanaf 20.30 uur afgesloten) tot donderdag 05 oktober om 05.00 uur.
  • De zuidelijke tunnelbuis Gaasperdammerweg vanuit knooppunt Holendrecht (A2/A9) richting knooppunt Diemen (A9/A1) is dicht van donderdag 05 oktober om 21.00 (toeritten worden vanaf 20.30 uur afgesloten) tot vrijdag 06 oktober om 05.00 uur.

Omleidingen afsluitingen A9

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1/A10/A2 en A4. Verkeer in Amsterdam Zuidoost wordt via verschillende routes en borden omgeleid naar de A1 en de A2. De extra reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten.

Tunnelonderhoud

In en om de tunnel voeren we verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de verlichting, de ventilatoren en de vluchtdeuren. Alle camera’s maken we schoon, zodat de verkeerscentrale weer goed zicht heeft op het verkeer. Buiten de tunnel maaien we de bermen en doen we asfaltonderhoud.

De omroepinstallatie wordt tijdens de onderhoudsnachten getest. Er wordt een dwingend bericht afgespeeld, begeleid door een luid alarm. Dit kan in de omgeving als verontrustend ervaren worden.

Meer informatie afsluitingen Gaasperdammertunnel

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.