Werkzaamheden

A28: verkeershinder bij knooppunt Hattemerbroek; 20 - 30 september 2023

Gepubliceerd op: 15 september 2023 - Laatste update: 19 september 2023, 12:06

In verband met de aanleg van de nieuwe aansluiting Wezep past provincie Gelderland van woensdag 20 september tot en met zaterdag 30 september 2023 een aantal verbindingswegen in knooppunt Hattemerbroek aan.

Vanwege deze werkzaamheden zijn in het knooppunt de verbindingswegen van de snelweg A28 Amersfoort richting Kampen en Apeldoorn en de verbindingsweg van Kampen richting Amersfoort afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingsroutes en extra reistijd.

Werkzaamheden A28

Om het verkeer vanaf de nieuwe aansluiting Wezep op een veilige manier de A28 op en af te laten rijden, is het nodig de locatie van de in- en uitvoegstrook van de A28 van en naar het knooppunt Hattemerbroek te verplaatsen. Op deze manier is er straks voldoende afstand tussen de nieuwe aansluiting Wezep en knooppunt Hattemerbroek.

Tijdens de werkzaamheden eind september past de provincie de verbindingswegen aan voor de uiteindelijke situatie.

Omleiding

Provincie Gelderland werkt van woensdag 20 september tot en met zaterdag 30 september 2023. Gedurende de werkzaamheden zijn de volgende verbindingswegen van knooppunt Hattemerbroek afgesloten voor doorgaand verkeer:

  • De verbindingsweg van A28 Amersfoort naar de N50 Kampen en de A50 Apeldoorn. Het verkeer wordt omgeleid via aansluiting Zwolle-Zuid (18). Weggebruikers keren daar richting Amersfoort en kunnen vanaf de oostzijde van het knooppunt Hattemerbroek hun weg richting Apeldoorn en Kampen vervolgen.
  • De verbindingsboog vanaf de N50 Kampen naar de A28 richting Amersfoort. Het verkeer wordt omgeleid via de klaverbladen van knooppunt Hattemerbroek.

De omleidingen staan met borden aangegeven.

Nieuwe aansluiting Wezep en bedrijvenpark H2O

Een nieuwe aansluiting van Wezep en bedrijvenpark H2O op de A28 vraagt om aanpassingen aan het wegennet. De kern van Wezep wordt ontlast van vrachtverkeer, zodat de verkeersveiligheid verbetert met minder CO2 en minder geluid.

De aansluiting met het bedrijventerrein H2O wordt daarnaast geoptimaliseerd. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van de woonkern Wezep en op de ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O. Naar verwachting is de nieuwe aansluiting halverwege 2024 klaar. Op de website van provincie Gelderland staat alle actuele informatie over het project.

Werkzaamheden in de regio

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Er worden aan verschillende wegen in de regio werkzaamheden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is het soms nodig om (snel)wegen af te sluiten. De werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes worden nauwkeurig afgestemd met gemeenten en Rijkswaterstaat.