Nieuwsbericht

A10 Noord: inschrijving realisatie geluidschermen

Gepubliceerd op: 26 september 2023 - Laatste update: 29 september 2023, 14:17

De geluidschermen langs de A10 Noord in Amsterdam zijn einde levensduur en moeten vervangen worden. De inschrijving start binnenkort.

Geluidschermen langs noordelijk deel van Ring

De geluidschermen staan langs het noordelijk deel van de Ring rond Amsterdam, aan zowel de noord- als zuidzijde van de snelweg A10. De geluidschermen beschermen inwoners van Amsterdam, Oostzaan en Landsmeer tegen het verkeersgeluid.

Grote onderhoudsopgave Rijkswaterstaat

Globaal gaat het om zo’n 6 km aan geluidschermen, verdeeld over 4 trajecten. Dit project maakt onderdeel uit van een grote onderhoudsopgave waar we de komende jaren in Noord-Holland voor staan.

Belangrijke data voor inschrijvers

Potentiële inschrijvers worden erop geattendeerd dat uiterlijk maandag 9 oktober 2023 de inschrijving op TenderNed wordt gepubliceerd. Vanwege het korte tijdsbestek zijn de volgende data van belang:

  • bijeenkomst aanmeldfase: donderdag 12 oktober 2023 van 10.00 tot 11.00 uur (digitaal);
  • uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen: dinsdag 17 oktober 2023;
  • publicatie nota van inlichtingen aanmeldfase: dinsdag 24 oktober 2023.

Meer informatie vervanging geluidschermen

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op A10 Noord: vervanging geluidschermen.