Nieuwsbericht

Ploffen buitenhoofd Middensluis op 11 en 12 juli 2023

Gepubliceerd op: 10 juli 2023

Nieuwe Sluis Terneuzen ploft op 11 en 12 juli 2023 de wand van het buitenhoofd van de Middensluis. We voeren op beide dagen 30 seconden lang een serie korte ploffen uit. In de omgeving kunnen geluid en trillingen van de ploffen merkbaar zijn.

We ploffen op een moment van hoog water. Op 11 juli ploffen we tussen 09.30 en 10.30 uur. Op 12 juli voeren we de plof uit tussen 10.30 en 11.30 uur.

Tijdens de ploffen is het sluizencomplex in een straal van 300 m rond de ploflocatie niet toegankelijk. Het wegverkeer wordt tijdens het ploffen kort staande gehouden. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. In de Oostsluis liggen tijdens de plof geen schepen.

Voorkomen uitworp brokstukken

De uitvoering van deze ploffen gebeurt op dezelfde manier als de vorige plof. In vooraf geboorde gaten plaatsen we springstof. Daarna dekken we de bovenkant en de zijkant af met springmatten. Daarmee voorkomen we uitworp van brokstukken. De lagere delen van de wanden worden afgeschermd door het (hoge) water.

Opruimen

De ploffen zorgen ervoor dat het beton van de wand scheurt. We kunnen deze dan afbreken en opruimen. Met een kraan halen we de brokstukken uit het water en we scheppen het puin in beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving hoorbaar zijn.

Laatste fase

Na deze reeks ploffen volgen nog andere delen van de wand. Dat doen we op meerdere momenten later dit jaar.