Nieuwsbericht

Lokale samenwerking voor onderhoud en beheer van uiterwaarden langs de Maas

Gepubliceerd op: 31 juli 2023 - Laatste update: 1 augustus 2023, 11:32

Collectief Rivierenland gaat agrarisch natuurbeheer uitvoeren op graslandpercelen in de Gelderse uiterwaarden langs de Maas. Op deze manier wordt de kennis van de omgeving mét lokale agrarische ondernemers optimaal benut voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden.

Op 19 juli 2023 hebben Collectief Rivierenland en aannemerscombinatie Maaskracht die werkt in opdracht van Rijkswaterstaat hiervoor de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lokale samenwerking voor veilig én natuurlijk uiterwaardenbeheer

Goed uiterwaardenbeheer is belangrijk voor een veilige afvoer van hoogwater en voor de versterking van de natuur. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met anderen maatregelen om het dichtgroeien van de uiterwaarden te voorkomen.

Een van die maatregelen is het regelmatig begrazen en maaien van graslandpercelen. Maaskracht heeft hier met Collectief Rivierenland afspraken over gemaakt. Het uitgekiende begrazingsbeheer is gericht op het ontwikkelen van soortenrijke graslanden, zoals stroomdalgraslanden, kruiden- en faunarijk hooiland en glanshaverhooiland.

De Agrarisch Natuurverenigingen ‘De Capreton’ en ‘Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal’ spelen een belangrijke rol in de uitvoering. De agrariërs die werkzaamheden uitvoeren zijn allen lid van een van de Agrarisch Natuurverenigingen. Collectief Rivierenland is een samenwerking van 6 agrarische natuurverenigingen, boeren, burgers en vrijwilligers die zich inzetten voor agrarisch natuurbeheer in het Gelderse Rivierengebied.

2 van deze agrarische natuurverenigingen zijn betrokken bij het graslandbeheer in het projectgebied van Maaskracht. Op deze manier wordt de kennis, ervaring en betrokkenheid benut van families en organisaties die al generaties lang verbonden zijn aan het gebied. Betrokken agrariërs hebben de ambitie om natuurinclusief te ondernemen en hun bedrijfsvoering te extensiveren.

Vegetatielegger leidend voor groenonderhoud en natuurbeheer

De natuur in de uiterwaarden is zeer divers vanwege de aanwezigheid van zowel grasland en ruigte als ook bos en struikgewas. De natuur verandert ieder seizoen en ieder jaar onder invloed van groei, het grazen van dieren, zon, wind en water.

We zorgen dat al die veranderingen blijven passen in de normen voor de doorstroming van (hoog)water. Maar ook dat de waterkwaliteit verbetert en de riviernatuur versterkt wordt. De normen en uitgangspunten daarvoor zijn vastgelegd in de zogenoemde vegetatielegger.

Op basis van die vegetatielegger verricht Maaskracht – en dus ook Collectief Rivierenland - groenonderhoud en voert ze natuurbeheer uit in de uiterwaarden van de Maas.

Beheer en onderhoud in de uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden van de IJssel, Rijntakken en Maas georganiseerd via het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU). Maaskracht is de combinatie die het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden langs de Maas uitvoert.

Maaskracht Uiterwaardenbeheer Maaskracht is een krachtenbundeling van de familiebedrijven Aannemersbedrijf Van Wijlen, Aannemersbedrijf M.J. Smits en Van de Wetering Infra, ondersteund door Tenders & Projects.

De werkzaamheden bestaan uit inspecties & monitoring, vegetatieonderhoud, natuurbeheer, én grond-, weg- en waterwerken aan o.a. geulen, plassen en oevers.