Werkzaamheden

Ploffen Middensluis op 7 en 8 juni 2023

Gepubliceerd op: 6 juni 2023

Op 7 en 8 juni 2023 tussen 07.00 en 08.00 uur ploft project Nieuwe Sluis Terneuzen het resterende deel van de kolkwanden tot en met de brugkelder van de noordelijke brug over de Middensluis.

Dit is het oude buitenhoofd van de Middensluis. We voeren op beide dagen 30 seconden lang een serie korte ploffen uit.

Het uitvoeren van de ploffen

We voeren deze plof op dezelfde manier uit als de eerdere ploffen voor de oostelijke kolkwand in april 2023. We plaatsen eerst springstof op voorgeboorde locaties. Daarna dekken we deze af met springmatten. Hiermee voorkomen we uitworp van brokstukken van de plof. We verdelen de ploffen over 2 momenten: op woensdag 7 juni en donderdag 8 juni, steeds tussen 07.00 en 08.00 uur tijdens hoogwater.

Het geluid en de trillingen van de ploffen kunnen merkbaar zijn in de omgeving. Bij iedere plof meten we de trillingen in de ruime omgeving. Zo houden we in de gaten wat er gebeurt tijdens de ploffen.

Verkeersmaatregelen rondom ploflocatie

Tijdens het ploffen is het sluizencomplex Terneuzen in een straal van 200 m rondom de ploflocatie niet toegankelijk. In de Oostsluis liggen geen schepen tijdens de plof.

Het wegverkeer wordt via de zuidbrug van de Oostsluis geleid. Alleen op het moment van de plof zelf houden we het autoverkeer kort staande. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon doorrijden.

Opruimen van brokstukken

De ploffen zorgen ervoor dat de resterende kolkwanden en een deel van het betonnen buitenhoofd scheurt. We kunnen deze dan afbreken en opruimen. Met een kraan verwijderen we de brokstukken en we scheppen het puin in beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving hoorbaar zijn.

Nieuwe buitenhoofd Middensluis

Na deze serie ploffen moeten we het nieuwe buitenhoofd van de Middensluis uit de jaren 80 nog ploffen. Deze verwijderen we later in 2023 in meerdere fases met behulp van springstoffen.