Nieuwsbericht

Aanhoudende droogte maar nog voldoende water

Gepubliceerd op: 14 juni 2023 - Laatste update: 4 augustus 2023, 11:20

Sinds half mei 2023 is in Nederland geen neerslag meer gevallen. Het neerslagtekort is daarom opgelopen tot ruim boven het gemiddelde. Ook voor de komende week wordt geen neerslag verwacht en blijven de temperaturen hoog. Het neerslagtekort zal dus nog verder oplopen.

Vanaf 19 juni 2023 wordt buiige neerslag verwacht. Die kan mogelijk wat verlichting brengen, maar heel veel zal dat niet zijn.

Wat brengen de Rijn en de Maas?

Op dit moment is de wateraanvoer van de Rijn en de Maas minder dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Op 14 juni 2023 is de aanvoer van de Rijn bij Lobith 1350 m3/s. En de Maasafvoer, die we meten bij ons meetpunt in Sint Pieter, is 54 m3/s op 14 juni 2023.

De komende dagen zullen deze afvoeren nog wat verder afnemen. Nog steeds kunnen we met de hoeveelheid water in deze rivieren, maar ook in de andere rivieren en wateren van ons hoofdwatersysteem, aan de watervraag te voldoen. Waterschappen nemen waar mogelijk extra water in en voeren dat door naar hun watergangen. Lokaal worden hiervoor soms tijdelijke pompinstallaties neergezet.

Watervoorraad IJsselmeer

Rijkswaterstaat streeft in het IJsselmeergebied naar een waterpeil van 12,5 cm onder NAP. Dat is 7,5 cm hoger dan het normale zomerpeil. Hiermee creëren we een buffer voor nóg drogere tijden.

Aantal maatregelen nog beperkt

Er is een beperkt aantal maatregelen van kracht. Zo wordt er zuinig geschut op de Maas om water zoveel mogelijk vast te houden. In delen van Brabant zijn inmiddels onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater (rivieren, vaarten, beken en sloten) afgekondigd.

Droogtemonitor raadplegen

In de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) leest u er alles over. Deze wordt regelmatig voorzien van de nieuwste informatie vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.