Nieuwsbericht

Start herstel Prinses Margriettunnel; 15 juni 2023

Gepubliceerd op: 23 mei 2023

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op donderdag 15 juni 2023 gestart met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Voor het herstel van de tunnel is het nodig dat we de hele fundering van de tunnel vernieuwen en versterken.

Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd. Het complete herstel zal naar verwachting een jaar duren.

Plaatsen van 1450 nieuwe trekpalen

Uit onderzoek blijkt dat in meerdere tunneldelen trekpalen zijn bezweken. Zonder herstelmaatregelen kunnen we de veiligheid van de tunnel voor de langere termijn niet garanderen.

De hele fundering moeten we daarom vernieuwen en versterken en de tunnelwanden moeten steviger verankerd worden. Dat doen we door ongeveer 1.450 nieuwe trekpalen te plaatsen. Op die manier kunnen we de stabiliteit en de constructieve veiligheid van de Prinses Margriettunnel weer garanderen.

Uitvoering van het herstel

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. We maken de constructie zo dat er geen water in de tunnel omhoog kan komen tijdens het aanbrengen. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze manier herstellen van de tunnel duurt langer, maar hiermee verminderen we het risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing.

Per richting 1 rijstrook open voor wegverkeer

Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden blijft 1 rijstrook per richting in de tunnel beschikbaar voor het wegverkeer. Het is mogelijk dat een korte afsluiting van de tunnel tijdens een nacht- of weekend nodig is. Als er een afsluiting nodig is, zullen we dat op tijd aankondigen. Het scheepvaarverkeer op het Prinses Margrietkanaal zal geen last hebben van hinder.

Onderzoek naar oorzaak

Het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van meerdere trekpalen én de betekenis daarvan voor andere objecten met een vergelijkbare fundering is nog bezig. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond.