Werkzaamheden

Sluis Hansweert: vernieuwing voor 13 afloopvoorzieningen en 42 wachtplaatsen

Gepubliceerd op: 19 april 2023, 13.51 uur - Laatste update: 15 januari 2024, 09.59 uur

Van 1 mei tot en met 22 september 2023 vervangen we 13 afloopvoorzieningen en 42 wachtplaatsen bij Sluis Hansweert in fases.

Het ophogen van landhoofden en herstel van glooiing op het land gebeurt van 1 mei tot 16 juni 2023, het plaatsen van nieuwe wachtplaatsen en afloopvoorzieningen van 19 juni tot en met 22 september 2023. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er tijdelijk minder afloopvoorzieningen en wachtplaatsen voor scheepvaart beschikbaar.

Reden voor vernieuwing

De vernieuwing van de afloopvoorzieningen en wachtplaatsen is nodig vanwege corrosievorming en zwak geworden houten planken. Na vernieuwing gaan ze weer langer mee. We houden rekening met de zeespiegelstijging. Dat betekent dat de afloopvoorzieningen en wachtplaatsen 1 m hoger liggen.

Landhoofden, afloopvoorzieningen en wachtplaatsen

We beginnen de werkzaamheden op 1 mei 2023 met het ophogen van landhoofden op verschillende locaties. Daarnaast voeren we herstelwerkzaamheden aan de glooiing op land uit. De daadwerkelijke vernieuwing van de afloopvoorzieningen en wachtplaatsen vindt plaats in 2 fasen. Dit om voldoende wachtplaatsen tijdens werkzaamheden beschikbaar te houden voor de scheepvaart.

De 1e fase is van 19 juni tot en met 21 juli 2023. In deze fase vernieuwen we 3 afloopvoorzieningen aan de noordkant van de sluis, 3 aan de zuidkant en in totaal 20 wachtplaatsen.

De 2e fase is van 21 augustus tot en met 22 september 2023. Hierin vernieuwen we 4 afloopvoorzieningen aan de noordkant, 3 aan de zuidkant en de overige 22 wachtplaatsen.

Hinder voor de scheepvaart

Tijdens de werkzaamheden zijn er minder afloopvoorzieningen en wachtplaatsen beschikbaar voor scheepvaartverkeer. In fase 1 zijn 4 afloopvoorzieningen en de helft van de wachtplaatsen beschikbaar voor gebruikers. In fase 2 zijn 9 afloopvoorzieningen en de helft van de wachtplaatsen beschikbaar. Na afloop van fase 2 zijn alle voorzieningen weer beschikbaar voor de scheepvaart.

De werkzaamheden hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de Sluis Hansweert zelf.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de projectpagina Groot onderhoud remming- en geleidewerken Zeeland.