Nieuwsbericht

Werkzaamheden vaste deel Haringvlietbrug en trailerhellingen dicht

Gepubliceerd op: 7 april 2023, 09.33 uur - Laatste update: 6 december 2023, 14.44 uur

Vanaf dinsdag 11 april 2023 vinden er werkzaamheden plaats om het vaste deel van de Haringvlietbrug te versterken. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het wegverkeer. Het vaarwegverkeer heeft nauwelijks last.

Vanaf 5 april 2023 sluiten we de trailerhellingen bij de Haringvlietbrug af om aanmeerplaatsen te maken voor 2 ponten. Deze ponten zetten we in als alternatief voor (brom)fietsers, voetgangers en het landbouwverkeer tijdens de zomerafsluiting van de brug.

Waarom versterken we de Haringvlietbrug?

In de zomer van juni en juli 2023 wordt de klep van de Haringvlietbrug vervangen. De renovatie van het vaste deel van de brug is nog niet ingepland. Om het vaste deel van de brug veilig en beschikbaar te houden voor het verkeer, voeren we dit jaar verschillende versterkingsmaatregelen uit.

Om hinder te voorkomen, plannen we de werkzaamheden aan de vaste brug grotendeels tijdens de komende zomerafsluiting. De zomerafsluiting is nodig vanwege de vervanging van de klep van de Haringvlietbrug. Tot die tijd voert de aannemer een aantal voorbereidende werkzaamheden uit vanaf een ponton in het water.

Werkzaamheden vaste brug

Voor het onderhoud aan de vaste brug legt aannemer CMCH/Hollandia Services vanaf maandag 3 april 2023 een werkterrein aan de zuidkant van de brug. Dit werkterrein komt te liggen op recreatiegebied Hellegatsplein (De Banaan).

Vanaf dinsdag 11 april 2023 start de aannemer vanaf pontons op het water met de versterking van de schuine zijsteunen.

Tijdens de zomerafsluiting van de brug worden de zijsteunen versterkt met extra lassen. Daarnaast vervangt de aannemer in die periode een aantal stalen verbindingsbalken en worden in de brug versterkingen aangebracht.

Afsluiting trailerhellingen

Tijdens de afsluiting varen 2 veerponten langs de brug. Met deze maatregel proberen we de extra reisafstand zo kort mogelijk te houden. De ponten vertrekken aan de noordkant vanaf het strandje Numansdorp en aan de zuidkant vanaf het recreatiegebied Hellegatsplein (De Banaan).

Vanaf begin april tot halverwege augustus 2023 worden op beide locaties de trailerhellingen afgesloten. De trailerhellingen worden tijdelijk omgebouwd tot een veerstoep zodat de landbouwpont hier goed op kan afmeren.

Hiervoor wordt de stopbalk onder water verwijderd waardoor de hellingen niet meer veilig bruikbaar zijn voor het te water laten van particuliere vaartuigen. In deze periode kunnen schippers gebruik maken van trailerhellingen in de regio.

Kijk voor alternatieve trailerhellingen op de projectpagina over de renovatie van de Haringvlietbrug.

Voor de fiets- en voetgangerspont komen op een later moment tijdelijke pontons als aanmeervoorziening.

Fiets- voetgangerspont en landbouwpont

Op de fiets- voetgangerspont is ruimte voor zo’n 175 voetgangers of 75 passagiers met een fiets of brommer. De pont vaart van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 20.00 uur en op zondagen tussen 11.00 en 20.00 uur, elk half uur.

De landbouwpont vaart van maandag tot en met zaterdag ook tussen 6.00 en 20.00 uur, op zondagen tussen 7.00 en 12.30 uur. Er worden aanvullende afspraken met de sector gemaakt over de vaartijden tijdens de oogstperiode.