Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat vernieuwt Raamovereenkomst Industriële Automatisering, Machineveiligheid en Cybersecurity van IA

Gepubliceerd op: 28 maart 2023 - Laatste update: 29 maart 2023, 12:15

We hebben een nieuwe raamovereenkomst afgesloten met 8 partners in de Industriële Automatisering (IA), Machineveiligheid (MV) en Cybersecurity(CS) van IA.

De raamovereenkomst kent een aantal belangrijke vernieuwingen die bijdragen aan de veranderopgave ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Werken aan vervanging en renovatie

We werken de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten moeten worden aangepakt. Tegelijk vragen klimaatverandering en toenemende verkeersdrukte om slimme, duurzame en veilige oplossingen. Specialistische kennis op het gebied van industriële automatisering, machineveiligheid en cyber security van IA, zijn daarbij van cruciaal belang.

Belangrijke vernieuwingen

Met deze raamovereenkomst wordt de samenwerking vastgelegd met marktpartijen die de gevraagde kennis kunnen leveren. Het nieuwe contract kent een aantal belangrijke vernieuwingen. Zo krijgt kennisdeling tussen Rijkswaterstaat en de markt een prominente plek en streven we naar meer gestandaardiseerde producten.

Hiermee geven we invulling aan de transitie naar een vitale infrasector, waarin wij met de markt samenwerken aan een sector die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarin we de risico's die inherent zijn aan infraprojecten goed beheersen.

Gunning raamovereenkomst

Ton van der Veen, gedelegeerd opdrachtgever binnen Rijkwaterstaat voor deze raamovereenkomst: ‘Er ligt een grote opgave voor Rijkswaterstaat. Die kunnen wij niet alleen invullen, daar hebben we kennis van gespecialiseerde marktpartijen hard bij nodig. Deze raamovereenkomst is hét middel voor expertisediensten op het gebied van IA, machineveiligheid en cybersecurity van IA. Daarbij zetten we in op professioneel opdrachtgeverschap, groei in de samenwerking - zowel met de markt als intern bij Rijkswaterstaat- en kennisdeling om samen te verbeteren.’

We gunden deze raamovereenkomst aan de volgende bureaus:

NaamOnderaannemersPerceel IAPerceel MVPerceel CS van IA
Applied Risk B.V.


X
Capgemini Nederland B.V.
X

CGI Nederland B.V.
X

Croonwolter&dros B.V.NVSIO Belgium

X
HaskoningDHV Nederland B.V.Pilz Nederland, Witteveen&Bos en Hudson CybertecXXX
Kader Consultancy & Interim B.V.Arcadis Nederland, DON Bureau en SoltegroXX
Kienia Industriële Automatisering B.V. / Voor perceel 3 in combinatie met Secura B.V.
XXX
Movares Nederland B.V.

X