Nieuwsbericht

Start bouw tijdelijke dam stuw Roermond; maandag 6 maart 2023

Gepubliceerd op: 28 februari 2023 - Laatste update: 9 maart 2023, 14:01

Maandag 6 maart 2023 starten we met de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. We verwachten dat de bouw in totaal ongeveer 3,5 weken zal duren.

De voorbereidingen starten 6 maart, bijvoorbeeld het plaatsen van containers. Op 9 of 10 maart starten we met het daadwerkelijk opbouwen van de dam met breukstenen. Op 15 april verwachten we dat de dam klaar is. De bouwtijd hangt deels af van de afvoer van de Maas.

Waterpeil van de Maas

De stuwen in de Maas zijn nodig om het waterpeil binnen bepaalde kaders te kunnen beïnvloeden. We proberen het peil zo stabiel mogelijk te houden.

De stuw bij Roermond is op dit moment lager dan normaal; tijdens hogere afvoeren van afgelopen winter hebben we de bovenste rij schuiven verwijderd. De schuiven konden erna niet veilig terug worden geplaatst.

De dam krijgt een hoogte die gelijk is aan de oorspronkelijke hoogte van de stuw. Zo kan het waterpeil in het stuwpand tussen Linne en Roermond beter worden vastgehouden en kunnen we het streefpeil beter handhaven. Het waterpeil ‘sturen’ doen we met het deel van de stuw dat niet wordt vervangen.

Herstel jukken stuw Roermond

Naast het positieve effect op het waterpeil is de dam ook nodig om de stuw te kunnen herstellen. De jukken van de stuw zijn aan vervanging toe. Jukken zijn de staanders waartussen de schuiven vastzitten.

Het doel is dat we voor de start van het hoogwaterseizoen, 1 november 2023, de nieuwe jukken hebben geplaatst en de tijdelijke dam hebben verwijderd. Dan kan de stuw weer op een normale manier gebruikt worden. De dam komt stroomopwaarts van de stuw te liggen (de kant van Linne). Hij neemt zo de waterkerende functie van dit deel van de stuw over tot de vervanging.

Tijdelijk dam bij Linne als voorbeeld

Het werk wordt uitgevoerd door Mourik Infra B.V. In 2020 hebben zij ook een tijdelijke dam aangelegd bij stuw Linne. Dit was toen nodig om schade door een aanvaring te herstellen. Deze ervaring kunnen we goed gebruiken voor het herstel bij stuw Roermond.