Nieuwsbericht

Herstelwerkzaamheden bouwkuip Julianakanaal in volle gang

Gepubliceerd op: 24 februari 2023 - Laatste update: 26 februari 2023, 13:40

Het herstel van de ondergelopen bouwkuip in het Julianakanaal is in volle gang. Tot de nacht van 24 februari 2023 zijn stenen aangevoerd om het gat zo snel mogelijk te kunnen dichten.

Grondwaterpeil en pompen

De ondergelopen bouwkuip zorgt ervoor dat het grondwaterpeil in de omgeving stijgt. Dit houden we goed in de gaten via de peilbuizen in de omgeving. Aan de oostkant van het Julianakanaal worden 2 putten geslagen. Uit voorzorg gaan we hier grondwater wegpompen.

Aan de westkant van het kanaal, waar de woningen liggen, plaatsen we nu uit voorzorg pompen in 2 bestaande putten. Die liggen recht tegenover de bouwkuip. De pompen kunnen we nog niet gebruiken, daarvoor is het grondwaterpeil nog te diep. Maar als het nodig is, kunnen we deze pompen ook inzetten.

Bij de bouwkuip worden nu pompen aan de noordzijde en aan de zuidzijde geplaatst. Deze zetten we in om de bouwkuip leeg te pompen zodra de kuip weer dicht is.

Aanvoer materiaal voor herstel locatie

Voor het herstel van het gat en de damwand voeren we stenen en klei aan. Dit gaat voor een deel over de weg, voor een deel over het water. Er komen werkschepen te liggen om aan het herstel te kunnen werken.

In de avond van 24, of de ochtend van 25 februari, arriveert er een ponton met een kraan erop. De kraan kan vanaf het ponton de beschadigde damwanden verwijderen en de nieuwe wanden plaatsen. De constructie die hiervoor nodig is bouwen we op in de haven in Stein. De kraan met hijsstelling plaatsen we hier op het ponton. Het ponton en de werkschepen zorgen ervoor dat er geen scheepvaart mogelijk is, naar verwachting tot en met 2 maart 2023.

Trillingen bij plaatsen damwanden

Het plaatsen van de damwanden start naar verwachting in het weekend van 25 febuari. Het plaatsen en gedeeltelijk verwijderen van de damwanden kan zorgen voor trillingen. Om dit goed in de gaten te houden plaatsen wij een trillingsmeter aan de woning die het dichtst bij de bouwkuip ligt.

Veiligheid voor medewerkers en omgeving

Veiligheid staat voorop. Voor zowel de medewerkers als de omgeving. Daarom kijken we tijdens het herstel van de bouwput hoe we dit weer veilig mogelijk kunnen maken. Ook tijdens het leegpompen houden we de situatie goed in de gaten. De nieuwe bouwkuip moet stabiel zijn, zodat scheepvaart er weer veilig langs kan en de mensen er veilig in kunnen werken.