In beeld

Fotoreportage Selectieve Onttrekking; januari 2023

Gepubliceerd op: 1 februari 2023 - Laatste update: 7 februari 2023, 12:31

Samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort werken we hard aan de zoutdam. Omdat Zeesluis IJmuiden groter is dan de Noordersluis, stroomt er per schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in.

De zoutdam zorgt ervoor dat het zoute water terug naar zee stroomt.

Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden via de Facebookpagina Zeesluis IJmuiden. Volgt u de pagina al? Met deze fotoreportage blikken wij terug op een paar sociale mediaberichten die wij in januari 2023 deelden.

4 januari: een blik langs de kade

Het grootste deel van kadeconstructie staat. Tijdens het uitbaggeren van het Binnenspuikanaal houdt deze combiwand het land op zijn plek. Ook in het water zijn al veel buispalen geplaatst.

11 januari: animatievideo over de bouw van de zoutdam

Samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort werken we hard aan de bouw van de zoutdam in het sluizencomplex van IJmuiden. Benieuwd hoe de zoutdam precies wordt gebouwd? Bekijk dan onderstaande animatie.

(Achtergrond muziek begint. AUDIO DESCRIPTIE: Dit is een animatie van Rijkswaterstaat. TITEL: Maatregel selectieve onttrekking - de bouw van de zoutdam IJmuiden.). VOICE-OVER: Welkom bij het sluizencomplex in IJmuiden, met in het midden Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. Hier passeren grote schepen, op weg naar zee of het Noordzeekanaalgebied. De zeesluis is een knap staaltje techniek, maar er is een keerzijde. Er stroomt elke keer als er een schip door de zeesluis gaat 10.000 ton zout het Noordzeekanaal in. Dat zoute water is schadelijk voor de natuur, de landbouw en de productie van drinkwater. Om verzilting tegen te gaan bouwen we hier, in het Binnenspuikanaal, een zoutdam. En die werkt als volgt. Zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Het zakt dus vanzelf naar de bodem van het kanaal. De dam houdt bovenin het zoete water tegen. Zodra overtollig water via het gemaal en de spuisluis wordt afgevoerd, stroomt het zoute water door een brede opening onderin de zoutdam terug naar zee. Dat noemen we het selectief onttrekken van zoutwater. Dat klinkt misschien heel simpel, maar toch moet er veel werk worden verzet. Zo wordt het kanaal flink verdiept. Vooral op de plek waar de zoutdam komt. Daar wordt het kanaal zo’n 12 meter dieper gemaakt. Maar liefst 800 meter aan damwand zorgt ervoor dat de oevers van het kanaal op hun plek blijven tijdens het uitgraven. Deze damwanden bestaan uit buispalen en damwanddelen die de grond in worden getrild. Tegelijkertijd zetten we op het terrein aan de noordzijde pijlers en betonnen wanden van de dam in elkaar. Zodra we klaar zijn met het dieper maken van het kanaal, plaatsen we de pijlers van de dam. Uiteraard moeten die pijlers goed blijven staan. Daarom trillen we eerst palen de grond in. Met behulp van een kraanschip zetten we de pijlers exact op hun plaats. Hierna worden betonnen wanden tussen de pijlers gehangen. Laatste stap is het plaatsen van een brede stalen deur. Deze deur is onderdeel van de dam en kan open voor onderhoudsschepen. Het lijkt nu van boven alsof het kanaal geheel is afgesloten maar, als je onder water kijkt, zie je onderin de dam een opening van 7 bij 80 meter. Hier stroomt het zoute water doorheen, terug naar zee. Zodra de dam voltooid is, wordt het zoute water direct gescheiden van het zoete. Zo voorkomen we verzilting van het Noordzeekanaal en beschermen we de natuur, de landbouw en ons drinkwater. (AUDIO DESCRIPTIE) (Beeldtekst: Logo Rijkswaterstaat komt in beeld) Meer weten over de zoutdam? Kijk op onze website www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking of bezoek de Facebookpagina www.facebook.com/RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat Copyright - 2022

18 januari: van tijdelijke afloopvoorziening naar definitieve loopbrug

De afmeerpalen voor de binnenvaart langs de Kanaaldijk zijn al even in gebruik genomen. Hier lagen eerst 3 tijdelijke afloopvoorzieningen. Deze afloopvoorzieningen zijn inmiddels vervangen door definitieve loopbruggen.

25 januari: verankering van de combiwand in het Binnenspuikanaal

Nadat de buispalen van de damwand in het Binnenspuikanaal zijn geplaatst, verankeren we deze in de grond. Hiervoor maken we aan de bovenkant van de stalen buis een betonnen constructie.

We hijsen eerst een wapeningskorf de buis in en voordat we het beton storten maken we ook gaten voor de doorvoerbuizen. Deze zijn bedoeld om later de ankers doorheen te geleiden. Met de ankers zetten we de combiwand vast in de grond.

Sinds oktober 2022 kon je deze werkzaamheden aan de combiwand volgen via een camera op het bouwterrein. Deze camera is nu verplaatst naar de voorbouwlocatie van de pijlers van de zoutdam. In 2023 kan je de pijlers zien ‘groeien’ op de webcam via de website Bouw.live.