Nieuwsbericht

Extra baggerschip naar vaargeul Ameland-Holwert

Gepubliceerd op: 24 februari 2023 - Laatste update: 29 november 2023, 10:06

Vanaf 27 februari 2023 zetten we een extra baggerschip in op de vaargeul Ameland - Holwert. Dit vergroot de baggercapaciteit. Daarnaast wordt de vaarwegmarkering nu wekelijks aangepast aan de actuele situatie.

Dit zijn de 2 belangrijkste maatregelen die we op korte termijn kunnen realiseren. We nemen deze aanvullende maatregelen, omdat rederij Wagenborg zich recent genoodzaakt zag om afvaarten te schrappen bij laagwater.

Stijgende bodem

Om de vaargeul tussen Holwert en Ameland op streefdiepte en -breedte te houden, baggeren we nu al intensief van maandag tot en met vrijdag. Ondanks deze inspanningen is het met het huidige baggermateriaal steeds moeilijker om de streefdiepte van de geul aan te houden.

Dit komt door de zogenaamde verlanding, een natuurlijk proces waarbij sediment uit het water wordt afgezet op de bodem van de Waddenzee. Hierdoor stijgt de bodem en worden de wadgeulen steeds moeilijker bevaarbaar.

Ondanks dat de zeespiegel stijgt, verwachten we dat de verlanding zich de komende decennia zal voortzetten.

Veranderende ligging vaargeul

Daarnaast zorgen snelle veranderingen in de ligging van de geul en sedimentverplaatsingen ervoor dat de effecten van het baggerwerk minder voorspelbaar zijn.

Het uitvallen van afvaarten is erg vervelend voor bewoners en bezoekers van Ameland. Daarom zijn er nu maatregelen gevonden voor de korte termijn.

Monitoring

We monitoren de komende tijd de effecten van de extra baggercapaciteit en de optimalisatie van de vaarwegmarkering.

Alle maatregelen worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende milieu- en natuurwetgeving.

Bereikbaarheid Ameland lange termijn

De vaargeul Ameland - Holwert kent al langer problemen. Daarom zijn er al diverse maatregelen genomen, zoals bochtafsnijdingen, onderzoek en optimalisatieslagen.

Om Ameland op de lange termijn betrouwbaar en duurzaam bereikbaar te houden, voeren we een vervolgonderzoek uit, het zogenaamde Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030.

Het eindresultaat van het onderzoek is een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies gaat over een verdere aanpak van het probleem. We streven ernaar het onderzoek in het najaar van 2023 af te ronden.