Werkzaamheden

N36: werkzaamheden Hardenberg tussen rotonde de Witte Paal en Mariënberg; tussen 30 januari en 26 februari 2023

Gepubliceerd op: 23 januari 2023 - Laatste update: 23 januari 2023, 15:02

We voeren werkzaamheden uit in en langs de bermen van de autoweg N36 in Hardenberg, tussen Rotonde de Witte Paal en Mariënberg. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht.

De N36 is in beide richtingen gesloten tussen 30 januari en 2 februari van 20.00 tot 05.00 uur voor kapwerkzaamheden. Er zijn omleidingen en het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 10 minuten. De overige werkzaamheden vinden overdag plaats van 31 januari tot en met 26 februari, waarbij er een snelheidsbeperking geldt.

Werkzaamheden voor de verkeersveiligheid

We treffen bermmaatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. We verwijderen bomen om te zorgen voor voldoende obstakelvrije ruimte en plaatsen een faunaraster om het risico van overstekend wild te verkleinen.

Afsluiting en omleiding

De bomenkap vindt plaats in de avonden en nachten tussen 30 januari en 2 februari van 20.00 tot 05.00 uur. In verband met de werkzaamheden is de N36 tussen Rotonde de Witte Paal en Mariënberg in beide richtingen volledig afgesloten tussen 20.00 en 05.00 uur.

Het verkeer wordt omgeleid via de autowegen N341, N343 en de N34. De overige bermwerkzaamheden vinden overdag plaats van 31 januari tot en met 26 februari. Het verkeer moet rekening houden met een snelheidsbeperking.

Herbeplanting van groen

We registreren tijdens de werkzaamheden zorgvuldig het groen waarvoor een compensatieplicht geldt. In de loop van 2023 vindt herbeplanting plaats.

Geluidhinder tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen leiden tot geluidhinder in de directe omgeving. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De aannemer doet zijn best om hinder tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.