Nieuwsbericht

Hollandsche IJsselkering sluit voor de eerste keer dit stormseizoen

Gepubliceerd op: 15 januari 2023 - Laatste update: 20 januari 2023, 16:27

Vanwege de hoge waterstanden sluit de Hollandsche IJsselkering op 15 januari 2023 voor de eerste keer dit stormseizoen. De waterstand in de Hollandsche IJssel zal naar verwachting net boven de 2 m NAP uitkomen.

Om het achterliggende gebied te beschermen, sluit de Hollandsche IJsselkering op 15 januari tussen 17.00 en 17.30 uur. De kering blijft dan dicht tot zij halverwege de nacht (bij laag water) weer opengaat.

Laagstgelegen stuk Nederland

De Hollandsche IJsselkering is bij hoogwater en stormvloeden ‘de grendel van Holland’. De kering sluit als het water naar verwachting boven de 2 m NAP uitkomt. Dit zorgt ervoor dat de kering altijd gesloten is bij waterstanden van 2.25 m boven NAP bij Krimpen aan den IJssel.

De Hollandsche IJsselkering beschermt het zuiden van Rotterdam tot en met Gouda tegen overstromingen. Ook beschermt de kering het dichtbevolkte en laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Stormseizoen

Tussen 1 oktober en 15 april is het stormseizoen. Een storm komt in deze periode vaker voor dan in het voorjaar en zomer. Gemiddeld is de kering 3 tot 4 keer per jaar gesloten om te voorkomen dat bij extreem hoogwater het water het land binnen dringt. Vorig stormseizoen (2021-2022) is de kering 10 keer gesloten.

Het eerste Deltawerk

De Hollandsche IJsselkering is de eerste stormvloedkering van de Deltawerken. De bouw van de Hollandsche IJsselkering begon al een jaar na de watersnoodramp van 1953. In 1958 was de stormvloedkering klaar.

Het bouwwerk bestaat uit 2 enorme schuiven van ruim 80 m breed en 12 m hoog. Deze schuiven hangen aan staalkabels tussen 2 heftorens van 45 m hoog. De heftorens met de schuiven er tussen zijn dominant in het landschap als poort naar de Delta.

De Hollandse IJsselkering combineert 3 functies; het is een stormvloedkering, een sluis en een wegverbinding tussen de Krimpenerwaard en het vasteland van Zuid-Holland.