Nieuwsbericht

Ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 ter inzage

Gepubliceerd op: 8 december 2022

De colleges van Amsterdam en Ouder-Amstel stemden in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022. Het plan hoort bij het (wijzigings)tracébesluit Zuidasdok en maakt het plaatsen van extra geluidschermen langs de A10 Zuid mogelijk.

Het inpassen van het Tracébesluit Zuidasdok (en de daaropvolgende wijzigingstracébesluiten) in een bestemmingsplan is wettelijk verplicht. Vanaf 8 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage.

In deze periode kunt u uw mening geven. Omdat het tracégebied Zuidasdok binnen de grenzen van gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel valt, is voor beide een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de gemeente Amsterdam heet het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Zuidasdok 2022’ en in Ouder-Amstel ‘Zuidasdok 2022’.

Beide kunt u bekijken via de website Ruimtelijke Plannen (zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).

Eerder bestemmingsplan gemeente Amsterdam

In 2016 is, bijna tegelijk met het tracébesluit, het bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat kort gezegd de vernieuwing van station Amsterdam-Zuid en het plaatsen van tunnels in de snelweg A10 ter hoogte van het station.

Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt bestaat uit de overige delen van het tracébesluit, met name de 2 knooppunten: De Nieuwe Meer en Amstel.

Extra geluidschermen gemeente Amsterdam

Naast de inpassing van het tracébesluit maakt het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 een aantal extra geluidschermen mogelijk op grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Deze geluidsschermen staan niet in het tracébesluit uit 2016 of in de wijzigingstracébesluiten daarna. Ook staan ze niet in het wijzigingstracébesluit dat op 30 november 2022 ter inzage ging, omdat het gaat om geluidschermen die niet wettelijk verplicht zijn.

De gemeente Amsterdam heeft in 2016 besloten om extra geluidschermen te plaatsen. Dit om de geluidbelasting verder te beperken en geluidluwe plekken te creëren. De geluidschermen komen ter hoogte van het Beatrixpark, het Amstelpark, tennispark Joy en de toekomstige woningbuurt Ravel (achter de velden van Amsterdamsche Football Club).

Ook zijn in dit ontwerpbestemmingsplan geluidschermen geregeld om woningbouw in het Schinkelkwartier mogelijk te maken.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

De ontwerpbestemmingsplannen van Amsterdam en Ouder-Amstel liggen vanaf 8 december 2022 6 weken ter inzage. Meer informatie over hoe u het ontwerpbestemmingsplan inziet en hoe u uw mening hierover geeft, vindt u in de officiële kennisgeving van beide gemeenten. Deze staat op de website Ruimtelijke Plannen. Zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’.