Interview

Samenwerking met Staatsbosbeheer in de uiterwaarden

Gepubliceerd op: 8 november 2022 - Laatste update: 25 november 2022, 10:50

Ze duiken op in steeds meer gebieden langs de Waal: grote grazers. De koeien en paarden hebben de belangrijke taak om de uiterwaarden vrij te houden van dichte begroeiing. Daarbij maakt het niet uit of een terrein in eigendom is van ons of Staatsbosbeheer.

‘Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben langs de Waal veel gedeelde uiterwaarden’, begint Retze Talsma van Rijkswaterstaat. ‘Het ligt voor de hand om deze gebieden te koppelen, om letterlijk en figuurlijk barrières weg te halen. Op die manier ontstaan aaneengesloten natuurgebieden die natuurlijker en efficiënter te beheren zijn. Bijvoorbeeld door de inzet van jaarrondbegrazing.’

Bij jaarrondbegrazing verblijven kuddes dieren permanent in een gebied, zodat ze dit het hele jaar door kunnen begrazen.

Ervaring met jaarrondbegrazing

In 2021 zijn we samen met Staatsbosbeheer gestart met de gezamenlijke aanbesteding jaarrondbegrazing. Inmiddels lopen in meerdere gezamenlijke uiterwaarden langs de Waal en in een gebied langs het Pannerdensch Kanaal kuddes koeien en/of paarden. 

Staatsbosbeheer treedt op als opdrachtgever voor de kuddebeheerders, ook voor terreinen die ons eigendom zijn. ‘Staatsbosbeheer heeft veel ervaring met jaarrondbegrazing op de eigen terreinen’, stelt Talsma. ‘Het ligt voor de hand dat zij vanuit die deskundigheid ook ons deel meenemen.’

Maaiwerk

‘In principe houdt de kudde het gebied vrij van dichte begroeiing’, vertelt Talsma. ‘Maar het komt wel eens voor dat op een bepaalde plek te veel begroeiing ontstaat. Dan kijken we eerst naar oplossingen, zoals een uitbreiding van de kudde of het vergroten van de bereikbaarheid van de specifieke locatie voor de grazers. In uitzonderlijke gevallen verzorgt Staatsbosbeheer aanvullend maaiwerk.’

Recreatie en begrazing

In 2022 wordt zo’n 27 km2 uiterwaard gezamenlijk begraasd, een oppervlakte ter grootte van de helft van de stad Nijmegen. In deze gebieden lopen zo’n 500 runderen, voornamelijk de rassen Galloway en Rode Geus. Plus zo’n 350 Konikpaarden. Elk gebied kent eigen uitdagingen.

Wat de uiterwaarden gemeen hebben, is dat ze zijn opengesteld voor publiek. Recreanten en grazers komen elkaar dus soms tegen. Daan Meeuwissen, boswachter bij Staatsbosbeheer: ‘Kuddebeheerders kijken heel zorgvuldig welke dieren in aanmerking komen voor jaarrondbegrazing en houden hun kudde goed in de gaten.’

‘Bezoekers vinden het ook echt leuk om te zien: de dieren in een natuurlijke omgeving. En zolang iedereen zich aan de regels houdt, gaan recreatie en begrazing goed samen.’

Meer informatie uiterwaarden

Wilt u meer weten over de uiterwaarden? Kijk op onze pagina Beheer van uiterwaarden: voor een veilig rivierengebied. U kunt ook gratis bellen met onze Landelijke Informatielijn: 0800-8002.