Werkzaamheden

N99: nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug

Gepubliceerd op: 17 oktober 2022

We voeren in de nacht van 19 op 20 oktober 2022 onderhoud uit aan de Kooybrug. In de nacht 20 op 21 oktober 2022 zijn er werkzaamheden aan de Balgzandbrug (N99).

Zowel de Kooybrug als de Balgzandbrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer leiden we ter plaatse om met behulp van borden. De scheepvaart ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Werkzaamheden aan de Kooybrug en Balgzandbrug

We maken het brugmeubilair schoon. Denk hierbij aan cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. Ook smeren we de draaiende delen van de brug, worden bermen gemaaid en voeren we visuele inspecties uit aan het brugmeubilair en de brugklep.

Afsluitingen en omleidingsroutes Kooybrug

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 19 oktober 23.00 tot donderdag 20 oktober 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de autoweg N99 (Den Oever) leiden we om via de autowegen N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de autoweg N250 (Den Helder) leiden we om via de autoweg N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van donderdag 20 oktober 23.59 tot vrijdag 21 oktober 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) leiden we om via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) leiden we om via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Parallelbaan tijdens afsluitingen toegankelijk

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken voor weggebruikers

We doen er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in 1 stremming per brug. Ook vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met onze gratis Landelijke Informatielijn: 0800-8002.