Nieuwsbericht

Best Value-aanpak: succesvol samenwerken in Spijk

Gepubliceerd op: 17 oktober 2022 - Laatste update: 26 juli 2023, 16:17

Niet op een controlerende manier met elkaar samenwerken, maar openstaan voor de ander. Dé manier voor omgevingsmanagers Sandra van Dijk van ’t Velde (Rijkswaterstaat), Jeroen de Bode (Royal HaskoningDHV) en Abe Schuring (Boskalis) om het project ‘Aanleg overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk’ tot een succes te maken.

In de Beijenwaard bij Spijk leggen we zo’n 50 nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers aan. Zo moet het tekort aan plaatsen tussen de Duitse grens en Tiel worden opgelost.

In het project wordt de Best Value-aanpak toegepast, een samenwerkingspilot waarbij de 3 omgevingsmanagers als 1 team samenwerken: Sandra van Dijk van ’t Velde namens Rijkswaterstaat, Jeroen de Bode namens Royal HaskoningDHV en Abe Schuring namens Boskalis Nederland.

Met elkaar meedenken

Bijzonder aan de Best Value-aanpak is dat de opdrachtnemer – in dit geval Royal HaskoningDHV – de leiding heeft. Zo wordt de expertise van het advies- en ingenieursbureau optimaal benut.

Van Dijk van ’t Velde vertelt: ‘We houden in het project allemaal in het achterhoofd dat Jeroen formeel degene is die de lijnen uitzet en de plannen en ideeën heeft. Daarover overlegt hij met Abe. Samen gaan zij erover wat, hoe en wanneer we iets gaan doen. Ik blijf daarbij op de achtergrond. Maar doordat Jeroen en ik elkaar makkelijk vinden, maakt hij me wel deelgenoot van hun plannen, waardoor ik kan meedenken en zeggen wat ik ervan vind.’

Helder wie wat doet

Van de 3 omgevingsmanagers is De Bode vanaf het begin bij het project betrokken, nu 5 jaar geleden. De anderen zijn later ingestroomd.

‘Sandra is halverwege ingestapt’, vertelt De Bode. ‘We zijn toen begonnen met 2 uur langs de Rijn te lopen, om op een andere manier – buiten kantoor – kennis te maken.’

De Bode vertelt dat toen Abe startte, ze niet van hem konden verwachten dat hij wist wat zij in het voortraject al hadden gedaan. Daarom hebben ze hem op weg geholpen en geïntroduceerd.

‘We vertelden hem wie wat doet en hoe we elkaar het beste kunnen helpen. Een goede start kun je maar één keer maken, we vonden het dus belangrijk daar ruim aandacht aan te besteden. Vooral in zo’n bijzondere pilot’, aldus De Bode.

Elkaar helpen

Ook is het belangrijk om elkaar vertrouwen te geven. Van Dijk van ’t Velde: ‘Van begin af aan heb ik gezegd: Jeroen heeft zijn rol omdat hij verstand van zaken heeft. Dus daar ga ik van uit. Doordat ik het kan loslaten, is het voor mij makkelijker om samen te werken. Als je dat vertrouwen niet kunt geven, wordt het wel lastig.’

Schuring knikt instemmend: ‘Elkaar vertrouwen, heldere afspraken maken, een goede rolverdeling, duidelijk hebben wie in the lead is – het zijn allemaal zaken waarvan het heel belangrijk is dat iedereen ervan op de hoogte is.’

Digitaal museum

Een bijzonder resultaat is de manier waarop de archeologische vondsten in de bodem zijn gepresenteerd. ‘Als project hadden we de opdracht om na te denken over hoe we alle bodemvondsten aan het publiek konden tonen’, vertelt Van Dijk van ’t Velde.

Ze vervolgt: ‘Er zijn namelijk veel archeologische objecten gevonden en de belangstelling daarvoor was groot. Royal HaskoningDHV kwam met 3 voorstellen en daarin had ik de rol van beslisser. Al sparrend met Jeroen heb ik gekozen voor het voorstel om de objecten volledig digitaal te tonen.’

Het project verloopt verder helemaal conform planning. Als alles blijft gaan zoals het nu gaat, is de overnachtingshaven eind 2023 gereed. Schuring: ‘Dit jaar staat in het teken van het grondwerk, volgend jaar draait het om de afbouw van de haven. Het verloopt allemaal voorspoedig.’

Meer informatie

Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.